1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xác nhận chuyến bay đã đặt・Nhập thông tin hành khách
 4. Xác nhận thông tin đăng ký
 5. Đăng ký vé hoàn tất
 6. Mua vé

Vui lòng đợi...

Đang tìm kiếm ()

Lọc theo lịch trình bay

Lọc theo số điểm dừng

 • USD343
 • USD319

Lọc theo hãng hàng không

Eva Air 飛行機 最安値Eva Air

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD344
 • Hành trình 1

  Eva Air BR382)

  • 2023/04/1001:50
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2023/04/10 06:15
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 3h 25m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Eva Air BR391)

  • 2023/04/2709:20
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2023/04/27 11:40
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 3h 20m
  • Bay thẳng

Trên lịch Thành phố Hồ Chí Minh⇔Taipei Kiểm tra giá thấp nhất

Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất) Từ Taipei(TPE) USD319~ Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất) Từ Taipei(TSA) USD1,475~

Eva Air 飛行機 最安値Eva Air

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD344
 • Hành trình 1

  Eva Air BR396)

  • 2023/04/1015:55
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2023/04/10 20:20
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 3h 25m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Eva Air BR391)

  • 2023/04/2709:20
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2023/04/27 11:40
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 3h 20m
  • Bay thẳng

Eva Air 飛行機 最安値Eva Air

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD344
 • Hành trình 1

  Eva Air BR382)

  • 2023/04/1001:50
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2023/04/10 06:15
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 3h 25m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Eva Air BR395)

  • 2023/04/2707:20
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2023/04/27 09:45
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 3h 25m
  • Bay thẳng

Eva Air 飛行機 最安値Eva Air

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD344
 • Hành trình 1

  Eva Air BR382)

  • 2023/04/1001:50
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2023/04/10 06:15
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 3h 25m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Eva Air BR381)

  • 2023/04/2719:35
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2023/04/27 22:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 3h 25m
  • Bay thẳng

Eva Air 飛行機 最安値Eva Air

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD344
 • Hành trình 1

  Eva Air BR396)

  • 2023/04/1015:55
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2023/04/10 20:20
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 3h 25m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Eva Air BR395)

  • 2023/04/2707:20
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2023/04/27 09:45
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 3h 25m
  • Bay thẳng

Eva Air 飛行機 最安値Eva Air

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD344
 • Hành trình 1

  Eva Air BR396)

  • 2023/04/1015:55
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2023/04/10 20:20
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 3h 25m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Eva Air BR381)

  • 2023/04/2719:35
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2023/04/27 22:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 3h 25m
  • Bay thẳng

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD350
Còn lại :7.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN570)

  • 2023/04/1001:15
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2023/04/10 05:50
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 3h 35m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN571)

  • 2023/04/2707:45
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2023/04/27 10:15
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 3h 30m
  • Bay thẳng

Eva Air 飛行機 最安値Eva Air

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD394
 • Hành trình 1

  Eva Air BR392)

  • 2023/04/1012:50
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2023/04/10 17:15
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 3h 25m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Eva Air BR391)

  • 2023/04/2709:20
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2023/04/27 11:40
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 3h 20m
  • Bay thẳng