1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xem chuyến bay đã đặt vé・Nhập Thông tin Khách hàng
 4. Xác nhận thông tin yêu cầu đặt vé
 5. Yêu cầu đặt vé hoàn tất
 6. Mua
Thành phố Hồ Chí Minh(SGN)Taipei(TPE)

mỗi người / Thuế chi phí và phụ phí không được tính

Lọc theo lịch trình bay

Lọc theo Số điểm dừng

 • USD293
 • USD326

Lọc theo Hãng hàng không

B7UNI Air

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD145
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  UNI Air B730)

  • 2019/11/2401:55
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/11/24 06:10
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 3h 15m
  • Không ngừng

 • Hành trình 2

  Eva Air BR395)

  • 2019/11/2507:20
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2019/11/25 09:50
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 3h 30m
  • Không ngừng

Trên lịch Thành phố Hồ Chí Minh⇔Taipei Kiểm tra giá thấp nhất

Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất) Từ Taipei(TPE) USD255~

Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất) Từ Taipei(TSA) USD385~

B7UNI Air

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD145
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  UNI Air B730)

  • 2019/11/2401:55
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/11/24 06:10
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 3h 15m
  • Không ngừng

 • Hành trình 2

  Eva Air BR391)

  • 2019/11/2509:10
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2019/11/25 11:35
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 3h 25m
  • Không ngừng

B7UNI Air

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD145
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  UNI Air B730)

  • 2019/11/2401:55
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/11/24 06:10
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 3h 15m
  • Không ngừng

 • Hành trình 2

  Eva Air BR2381)

  • 2019/11/2519:30
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2019/11/25 22:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 3h 30m
  • Không ngừng

BREva Air

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD145
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  Eva Air BR2382)

  • 2019/11/2401:55
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/11/24 06:10
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 3h 15m
  • Không ngừng

 • Hành trình 2

  UNI Air B729)

  • 2019/11/2519:30
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2019/11/25 22:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 3h 30m
  • Không ngừng

B7UNI Air

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD145
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  UNI Air B730)

  • 2019/11/2401:55
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/11/24 06:10
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 3h 15m
  • Không ngừng

 • Hành trình 2

  UNI Air B729)

  • 2019/11/2519:30
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2019/11/25 22:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 3h 30m
  • Không ngừng

BREva Air

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD145
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  Eva Air BR2382)

  • 2019/11/2401:55
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/11/24 06:10
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 3h 15m
  • Không ngừng

 • Hành trình 2

  Eva Air BR395)

  • 2019/11/2507:20
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2019/11/25 09:50
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 3h 30m
  • Không ngừng

BREva Air

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD145
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  Eva Air BR2382)

  • 2019/11/2401:55
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/11/24 06:10
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 3h 15m
  • Không ngừng

 • Hành trình 2

  Eva Air BR391)

  • 2019/11/2509:10
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2019/11/25 11:35
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 3h 25m
  • Không ngừng

BREva Air

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD145
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  Eva Air BR2382)

  • 2019/11/2401:55
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/11/24 06:10
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 3h 15m
  • Không ngừng

 • Hành trình 2

  Eva Air BR2381)

  • 2019/11/2519:30
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2019/11/25 22:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 3h 30m
  • Không ngừng