1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xác nhận chuyến bay đã đặt・Nhập thông tin hành khách
 4. Xác nhận thông tin đăng ký
 5. Đăng ký vé hoàn tất
 6. Mua vé

Vui lòng đợi...

Đang tìm kiếm ()

Lọc theo lịch trình bay

Hà Nội(HAN) Taipei(TPE)

Điểm đi:Hà Nội(HAN)

Điểm đến:Taipei(TPE)

Taipei(TPE) Hà Nội(HAN)

Điểm đi:Taipei(TPE)

Điểm đến:Hà Nội(HAN)

Lọc theo số điểm dừng

 • USD249
 • USD354

Lọc theo hãng hàng không

China Airlines 飛行機 最安値China Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD249
 • Hành trình 1

  China Airlines CI794)

  • 2024/04/2917:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/04/29 21:35
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2h 45m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  China Airlines CI793)

  • 2024/05/0314:40
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2024/05/03 16:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 3h 10m
  • Bay thẳng

Xem chi tiết chuyến bay

China Airlines 飛行機 最安値China Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD329
 • Hành trình 1

  China Airlines CI794)

  • 2024/04/2917:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/04/29 21:35
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2h 45m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  China Airlines CI791)

  • 2024/05/0308:25
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2024/05/03 10:35
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 3h 10m
  • Bay thẳng

Xem chi tiết chuyến bay

China Airlines 飛行機 最安値China Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD389
 • Hành trình 1

  China Airlines CI792)

  • 2024/04/2911:35
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/04/29 15:20
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2h 45m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  China Airlines CI793)

  • 2024/05/0314:40
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2024/05/03 16:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 3h 10m
  • Bay thẳng

Xem chi tiết chuyến bay

Eva Air 飛行機 最安値Eva Air

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD405
 • Hành trình 1

  Eva Air BR398)

  • 2024/04/2912:05
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/04/29 15:55
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2h 50m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Eva Air BR397)

  • 2024/05/0309:00
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2024/05/03 11:05
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 3h 5m
  • Bay thẳng

Xem chi tiết chuyến bay

JX 飛行機 最安値JX

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD407
Còn lại :1.
 • Hành trình 1

  JX JX716)

  • 2024/04/2911:10
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/04/29 15:00
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2h 50m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  JX JX715)

  • 2024/05/0308:10
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2024/05/03 10:10
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 3h 0m
  • Bay thẳng

Xem chi tiết chuyến bay

Eva Air 飛行機 最安値Eva Air

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD405
 • Hành trình 1

  Eva Air BR398)

  • 2024/04/2912:05
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/04/29 15:55
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2h 50m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Eva Air BR385)

  • 2024/05/0314:40
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2024/05/03 16:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 3h 10m
  • Bay thẳng

Xem chi tiết chuyến bay

China Airlines 飛行機 最安値China Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD469
 • Hành trình 1

  China Airlines CI792)

  • 2024/04/2911:35
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/04/29 15:20
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2h 45m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  China Airlines CI791)

  • 2024/05/0308:25
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2024/05/03 10:35
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 3h 10m
  • Bay thẳng

Xem chi tiết chuyến bay

Eva Air 飛行機 最安値Eva Air

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD481
Còn lại :3.
 • Hành trình 1

  Eva Air BR386)

  • 2024/04/2918:00
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/04/29 21:55
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2h 55m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Eva Air BR397)

  • 2024/05/0309:00
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2024/05/03 11:05
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 3h 5m
  • Bay thẳng

Xem chi tiết chuyến bay