1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xác nhận chuyến bay đã đặt・Nhập thông tin hành khách
 4. Xác nhận thông tin đăng ký
 5. Đăng ký vé hoàn tất
 6. Mua vé

Vui lòng đợi...

Đang tìm kiếm ()

Lọc theo lịch trình bay

Hà Nội(HAN) Taipei(TPE)

Điểm đi:Hà Nội(HAN)

Điểm đến:Taipei(TPE)

Taipei(TPE) Hà Nội(HAN)

Điểm đi:Taipei(TPE)

Điểm đến:Hà Nội(HAN)

Lọc theo số điểm dừng

 • USD250
 • USD293

Lọc theo hãng hàng không

China Airlines 飛行機 最安値China Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD250
 • Hành trình 1

  China Airlines CI792)

  • 2024/05/0311:35
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/05/03 15:20
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2h 45m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  China Airlines CI793)

  • 2024/05/0614:40
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2024/05/06 16:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 3h 10m
  • Bay thẳng

Xem chi tiết chuyến bay

China Airlines 飛行機 最安値China Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD250
 • Hành trình 1

  China Airlines CI794)

  • 2024/05/0317:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/05/03 21:35
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2h 45m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  China Airlines CI793)

  • 2024/05/0614:40
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2024/05/06 16:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 3h 10m
  • Bay thẳng

Xem chi tiết chuyến bay

JX 飛行機 最安値JX

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD257
 • Hành trình 1

  JX JX716)

  • 2024/05/0311:10
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/05/03 15:00
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2h 50m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  JX JX715)

  • 2024/05/0608:10
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2024/05/06 10:10
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 3h 0m
  • Bay thẳng

Xem chi tiết chuyến bay

China Airlines 飛行機 最安値China Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD330
 • Hành trình 1

  China Airlines CI792)

  • 2024/05/0311:35
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/05/03 15:20
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2h 45m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  China Airlines CI791)

  • 2024/05/0608:25
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2024/05/06 10:35
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 3h 10m
  • Bay thẳng

Xem chi tiết chuyến bay

China Airlines 飛行機 最安値China Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD330
 • Hành trình 1

  China Airlines CI794)

  • 2024/05/0317:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/05/03 21:35
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2h 45m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  China Airlines CI791)

  • 2024/05/0608:25
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2024/05/06 10:35
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 3h 10m
  • Bay thẳng

Xem chi tiết chuyến bay

Eva Air 飛行機 最安値Eva Air

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD346
 • Hành trình 1

  Eva Air BR398)

  • 2024/05/0312:05
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/05/03 15:55
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2h 50m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Eva Air BR397)

  • 2024/05/0609:00
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2024/05/06 11:05
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 3h 5m
  • Bay thẳng

Xem chi tiết chuyến bay

Eva Air 飛行機 最安値Eva Air

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD346
 • Hành trình 1

  Eva Air BR398)

  • 2024/05/0312:05
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/05/03 15:55
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2h 50m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Eva Air BR385)

  • 2024/05/0614:40
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2024/05/06 16:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 3h 10m
  • Bay thẳng

Xem chi tiết chuyến bay

Eva Air 飛行機 最安値Eva Air

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD346
 • Hành trình 1

  Eva Air BR386)

  • 2024/05/0318:00
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/05/03 21:55
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2h 55m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Eva Air BR397)

  • 2024/05/0609:00
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2024/05/06 11:05
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 3h 5m
  • Bay thẳng

Xem chi tiết chuyến bay