1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xác nhận chuyến bay đã đặt・Nhập thông tin hành khách
 4. Xác nhận thông tin đăng ký
 5. Đăng ký vé hoàn tất
 6. Mua vé

Vui lòng đợi...

Đang tìm kiếm ()

Lọc theo lịch trình bay

Lọc theo số điểm dừng

 • USD354

Lọc theo hãng hàng không

Thai Airways International 飛行機 最安値Thai Airways International

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD394
 • Hành trình 1

  Thai Airways International TG2561,TG2110)

  • 2023/05/2310:35
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2023/05/23 14:50
  • Chiang Mai
  • 4h 15m
 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG218,TG2564)

  • 2023/05/2614:35
  • Chiang Mai
  • 2023/05/26 19:40
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 5h 5m

Trên lịch Hà Nội⇔Chiang Mai Kiểm tra giá thấp nhất

Hà Nội (Nội Bài) Từ Chiang Mai(CNX) USD354~

Thai Airways International 飛行機 最安値Thai Airways International

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD378
Còn lại :2.
 • Hành trình 1

  Thai Airways International TG2561,TG2164)

  • 2023/05/2310:35
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2023/05/23 16:25
  • Chiang Mai
  • 5h 50m
 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG218,TG2564)

  • 2023/05/2614:35
  • Chiang Mai
  • 2023/05/26 19:40
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 5h 5m

Thai Airways International 飛行機 最安値Thai Airways International

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD373
 • Hành trình 1

  Thai Airways International TG2561,TG2110)

  • 2023/05/2310:35
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2023/05/23 14:50
  • Chiang Mai
  • 4h 15m
 • Hành trình 2

  Thai Airways International TG2105,TG2564)

  • 2023/05/2612:20
  • Chiang Mai
  • 2023/05/26 19:40
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 7h 20m

Thai Airways International 飛行機 最安値Thai Airways International

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD356
Còn lại :2.
 • Hành trình 1

  Thai Airways International TG2561,TG2164)

  • 2023/05/2310:35
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2023/05/23 16:25
  • Chiang Mai
  • 5h 50m
 • Hành trình 2

  Thai Airways International TG2105,TG2564)

  • 2023/05/2612:20
  • Chiang Mai
  • 2023/05/26 19:40
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 7h 20m

Thai Airways International 飛行機 最安値Thai Airways International

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD373
 • Hành trình 1

  Thai Airways International TG2561,TG2110)

  • 2023/05/2310:35
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2023/05/23 14:50
  • Chiang Mai
  • 4h 15m
 • Hành trình 2

  Thai Airways International TG2109,TG2564)

  • 2023/05/2611:00
  • Chiang Mai
  • 2023/05/26 19:40
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 8h 40m

Thai Airways International 飛行機 最安値Thai Airways International

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD356
Còn lại :2.
 • Hành trình 1

  Thai Airways International TG2561,TG2164)

  • 2023/05/2310:35
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2023/05/23 16:25
  • Chiang Mai
  • 5h 50m
 • Hành trình 2

  Thai Airways International TG2109,TG2564)

  • 2023/05/2611:00
  • Chiang Mai
  • 2023/05/26 19:40
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 8h 40m

Bangkok Airways 飛行機 最安値Bangkok Airways

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD398
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways PG4280,PG217)

  • 2023/05/2308:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2023/05/23 13:45
  • Chiang Mai
  • 4h 55m
 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG218,PG4287)

  • 2023/05/2614:35
  • Chiang Mai
  • 2023/05/26 21:10
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 6h 35m

Thai Airways International 飛行機 最安値Thai Airways International

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD356
Còn lại :2.
 • Hành trình 1

  Thai Airways International TG2561,TG2164)

  • 2023/05/2310:35
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2023/05/23 16:25
  • Chiang Mai
  • 5h 50m
 • Hành trình 2

  Thai Airways International TG2103,TG2564)

  • 2023/05/2609:25
  • Chiang Mai
  • 2023/05/26 19:40
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 10h 15m