1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xem chuyến bay đã đặt vé・Nhập Thông tin Khách hàng
 4. Xác nhận thông tin yêu cầu đặt vé
 5. Yêu cầu đặt vé hoàn tất
 6. Mua
Hà Nội(HAN)Chiang Mai(CNX)

mỗi người / Thuế chi phí và phụ phí không được tính

Lọc theo lịch trình bay

Lọc theo Số điểm dừng

 • USD259
 • USD302

Lọc theo Hãng hàng không

PGBangkok Airways

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD117
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:7.
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways PG996)

  • 2019/11/0312:45
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/11/03 14:50
  • Chiang Mai
  • 2h 5m
  • Không ngừng

 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG995)

  • 2019/11/0810:00
  • Chiang Mai
  • 2019/11/08 12:00
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2h 0m
  • Không ngừng

Trên lịch Hà Nội⇔Chiang Mai Kiểm tra giá thấp nhất

Hà Nội (Nội Bài) Từ Chiang Mai(CNX) USD190~

PGBangkok Airways

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD160
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:4.
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways PG996)

  • 2019/11/0312:45
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/11/03 14:50
  • Chiang Mai
  • 2h 5m
  • Không ngừng

 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG222,PG4281)

  • 2019/11/0806:50
  • Chiang Mai
  • 2019/11/08 13:55
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 7h 5m

PGBangkok Airways

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD160
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:4.
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways PG996)

  • 2019/11/0312:45
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/11/03 14:50
  • Chiang Mai
  • 2h 5m
  • Không ngừng

 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG222,PG4285)

  • 2019/11/0806:50
  • Chiang Mai
  • 2019/11/08 17:55
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 11h 5m

PGBangkok Airways

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD160
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:4.
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways PG996)

  • 2019/11/0312:45
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/11/03 14:50
  • Chiang Mai
  • 2h 5m
  • Không ngừng

 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG222,PG4287)

  • 2019/11/0806:50
  • Chiang Mai
  • 2019/11/08 21:05
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 14h 15m

PGBangkok Airways

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD160
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:7.
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways PG996)

  • 2019/11/0312:45
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/11/03 14:50
  • Chiang Mai
  • 2h 5m
  • Không ngừng

 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG230,PG4281)

  • 2019/11/0809:00
  • Chiang Mai
  • 2019/11/08 13:55
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 4h 55m

PGBangkok Airways

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD160
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:4.
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways PG996)

  • 2019/11/0312:45
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/11/03 14:50
  • Chiang Mai
  • 2h 5m
  • Không ngừng

 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG230,PG4285)

  • 2019/11/0809:00
  • Chiang Mai
  • 2019/11/08 17:55
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 8h 55m

PGBangkok Airways

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD160
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:4.
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways PG996)

  • 2019/11/0312:45
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/11/03 14:50
  • Chiang Mai
  • 2h 5m
  • Không ngừng

 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG230,PG4287)

  • 2019/11/0809:00
  • Chiang Mai
  • 2019/11/08 21:05
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 12h 5m

PGBangkok Airways

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD160
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:4.
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways PG996)

  • 2019/11/0312:45
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/11/03 14:50
  • Chiang Mai
  • 2h 5m
  • Không ngừng

 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG216,PG4285)

  • 2019/11/0810:10
  • Chiang Mai
  • 2019/11/08 17:55
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 7h 45m