1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xác nhận chuyến bay đã đặt・Nhập thông tin hành khách
 4. Xác nhận thông tin đăng ký
 5. Đăng ký vé hoàn tất
 6. Mua vé

Vui lòng đợi...

Đang tìm kiếm ()

Lọc theo lịch trình bay

Hà Nội(HAN) Sendai(SDJ)

Điểm đi:Hà Nội(HAN)

Điểm đến:Sendai(SDJ)

Sendai(SDJ) Hà Nội(HAN)

Điểm đi:Sendai(SDJ)

Điểm đến:Hà Nội(HAN)

Lọc theo số điểm dừng

 • USD2,343
 • USD1,427

Lọc theo hãng hàng không

All Nippon Airways 飛行機 最安値All Nippon Airways

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD1,427
 • Hành trình 1

  All Nippon Airways NH898,NH19,NH3153)

  • 2024/03/2800:25
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/03/28 16:40
  • Sendai
  • 14h 15m
 • Hành trình 2

  All Nippon Airways NH3118,NH9721)

  • 2024/03/2819:00
  • Sendai
  • 2024/03/29 (+1) 12:45
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 19h 45m
Xem chi tiết chuyến bay

Trên lịch Hà Nội⇔Sendai Kiểm tra giá thấp nhất

Hà Nội (Nội Bài) Từ Sendai(SDJ) USD1,427~

All Nippon Airways 飛行機 最安値All Nippon Airways

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD1,427
 • Hành trình 1

  All Nippon Airways NH898,NH21,NH3153)

  • 2024/03/2800:25
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/03/28 16:40
  • Sendai
  • 14h 15m
 • Hành trình 2

  All Nippon Airways NH3118,NH9721)

  • 2024/03/2819:00
  • Sendai
  • 2024/03/29 (+1) 12:45
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 19h 45m
Xem chi tiết chuyến bay

All Nippon Airways 飛行機 最安値All Nippon Airways

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD1,427
 • Hành trình 1

  All Nippon Airways NH898,NH25,NH3153)

  • 2024/03/2800:25
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/03/28 16:40
  • Sendai
  • 14h 15m
 • Hành trình 2

  All Nippon Airways NH3118,NH9721)

  • 2024/03/2819:00
  • Sendai
  • 2024/03/29 (+1) 12:45
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 19h 45m
Xem chi tiết chuyến bay

All Nippon Airways 飛行機 最安値All Nippon Airways

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD1,479
 • Hành trình 1

  All Nippon Airways NH898,NH19,NH3153)

  • 2024/03/2800:25
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/03/28 16:40
  • Sendai
  • 14h 15m
 • Hành trình 2

  All Nippon Airways NH370,NH9719)

  • 2024/03/2820:25
  • Sendai
  • 2024/03/29 (+1) 13:25
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 19h 0m
Xem chi tiết chuyến bay

All Nippon Airways 飛行機 最安値All Nippon Airways

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD1,479
 • Hành trình 1

  All Nippon Airways NH898,NH21,NH3153)

  • 2024/03/2800:25
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/03/28 16:40
  • Sendai
  • 14h 15m
 • Hành trình 2

  All Nippon Airways NH370,NH9719)

  • 2024/03/2820:25
  • Sendai
  • 2024/03/29 (+1) 13:25
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 19h 0m
Xem chi tiết chuyến bay

All Nippon Airways 飛行機 最安値All Nippon Airways

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD1,479
 • Hành trình 1

  All Nippon Airways NH898,NH25,NH3153)

  • 2024/03/2800:25
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/03/28 16:40
  • Sendai
  • 14h 15m
 • Hành trình 2

  All Nippon Airways NH370,NH9719)

  • 2024/03/2820:25
  • Sendai
  • 2024/03/29 (+1) 13:25
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 19h 0m
Xem chi tiết chuyến bay

All Nippon Airways 飛行機 最安値All Nippon Airways

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD1,577
 • Hành trình 1

  All Nippon Airways NH898,NH19,NH3151)

  • 2024/03/2800:25
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/03/28 14:45
  • Sendai
  • 12h 20m
 • Hành trình 2

  All Nippon Airways NH3118,NH9721)

  • 2024/03/2819:00
  • Sendai
  • 2024/03/29 (+1) 12:45
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 19h 45m
Xem chi tiết chuyến bay

All Nippon Airways 飛行機 最安値All Nippon Airways

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD1,577
 • Hành trình 1

  All Nippon Airways NH898,NH21,NH3151)

  • 2024/03/2800:25
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/03/28 14:45
  • Sendai
  • 12h 20m
 • Hành trình 2

  All Nippon Airways NH3118,NH9721)

  • 2024/03/2819:00
  • Sendai
  • 2024/03/29 (+1) 12:45
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 19h 45m
Xem chi tiết chuyến bay