1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xác nhận chuyến bay đã đặt・Nhập thông tin hành khách
 4. Xác nhận thông tin đăng ký
 5. Đăng ký vé hoàn tất
 6. Mua vé

Vui lòng đợi...

Đang tìm kiếm ()

Lọc theo lịch trình bay

Hà Nội(HAN) Bangkok(BKK)

Điểm đi:Hà Nội(HAN)

Điểm đến:Bangkok(BKK)

Bangkok(BKK) Hà Nội(HAN)

Điểm đi:Bangkok(BKK)

Điểm đến:Hà Nội(HAN)

Lọc theo số điểm dừng

 • USD376
 • USD534

Lọc theo hãng hàng không

Bangkok Airways 飛行機 最安値Bangkok Airways

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD377
Còn lại :4.
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways (PG4284)

  • 2024/06/2012:45
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/06/20 14:45
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 2h 0m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Bangkok Airways (PG4281)

  • 2024/06/2411:55
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 2024/06/24 14:00
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2h 5m
  • Bay thẳng

Xem chi tiết chuyến bay

Bangkok Airways 飛行機 最安値Bangkok Airways

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD377
Còn lại :4.
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways (PG4284)

  • 2024/06/2012:45
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/06/20 14:45
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 2h 0m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Bangkok Airways (PG4285)

  • 2024/06/2415:55
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 2024/06/24 18:05
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2h 10m
  • Bay thẳng

Xem chi tiết chuyến bay

Bangkok Airways 飛行機 最安値Bangkok Airways

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD393
Còn lại :4.
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways (PG4286)

  • 2024/06/2016:05
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/06/20 18:05
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 2h 0m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Bangkok Airways (PG4281)

  • 2024/06/2411:55
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 2024/06/24 14:00
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2h 5m
  • Bay thẳng

Xem chi tiết chuyến bay

Bangkok Airways 飛行機 最安値Bangkok Airways

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD393
Còn lại :4.
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways (PG4284)

  • 2024/06/2012:45
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/06/20 14:45
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 2h 0m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Bangkok Airways (PG4287)

  • 2024/06/2419:05
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 2024/06/24 21:10
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2h 5m
  • Bay thẳng

Xem chi tiết chuyến bay

Bangkok Airways 飛行機 最安値Bangkok Airways

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD393
Còn lại :4.
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways (PG4286)

  • 2024/06/2016:05
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/06/20 18:05
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 2h 0m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Bangkok Airways (PG4285)

  • 2024/06/2415:55
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 2024/06/24 18:05
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2h 10m
  • Bay thẳng

Xem chi tiết chuyến bay

Bangkok Airways 飛行機 最安値Bangkok Airways

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD408
Còn lại :4.
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways (PG4280)

  • 2024/06/2008:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/06/20 10:50
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 2h 0m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Bangkok Airways (PG4281)

  • 2024/06/2411:55
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 2024/06/24 14:00
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2h 5m
  • Bay thẳng

Xem chi tiết chuyến bay

Bangkok Airways 飛行機 最安値Bangkok Airways

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD408
Còn lại :4.
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways (PG4286)

  • 2024/06/2016:05
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/06/20 18:05
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 2h 0m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Bangkok Airways (PG4287)

  • 2024/06/2419:05
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 2024/06/24 21:10
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2h 5m
  • Bay thẳng

Xem chi tiết chuyến bay

Bangkok Airways 飛行機 最安値Bangkok Airways

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD408
Còn lại :4.
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways (PG4280)

  • 2024/06/2008:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/06/20 10:50
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 2h 0m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Bangkok Airways (PG4285)

  • 2024/06/2415:55
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 2024/06/24 18:05
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2h 10m
  • Bay thẳng

Xem chi tiết chuyến bay
$(function() { $('.header_service_menu li').css('width', '50%'); });