1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xác nhận chuyến bay đã đặt・Nhập thông tin hành khách
 4. Xác nhận thông tin đăng ký
 5. Đăng ký vé hoàn tất
 6. Mua vé

Vui lòng đợi...

Đang tìm kiếm ()

Lọc theo lịch trình bay

Hà Nội(HAN) Bangkok(BKK)

Điểm đi:Hà Nội(HAN)

Điểm đến:Bangkok(BKK)

Bangkok(BKK) Hà Nội(HAN)

Điểm đi:Bangkok(BKK)

Điểm đến:Hà Nội(HAN)

Lọc theo số điểm dừng

 • USD263
 • USD542

Lọc theo hãng hàng không

Thai Airways International 飛行機 最安値Thai Airways International

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD263
Còn lại :7.
 • Hành trình 1

  Thai Airways International TG565)

  • 2024/04/1920:45
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/04/19 22:35
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 1h 50m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Thai Airways International TG564)

  • 2024/04/2117:50
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 2024/04/21 19:40
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 1h 50m
  • Bay thẳng

Xem chi tiết chuyến bay

Thai Airways International 飛行機 最安値Thai Airways International

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD268
 • Hành trình 1

  Thai Airways International TG561)

  • 2024/04/1910:35
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/04/19 12:25
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 1h 50m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Thai Airways International TG564)

  • 2024/04/2117:50
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 2024/04/21 19:40
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 1h 50m
  • Bay thẳng

Xem chi tiết chuyến bay

Thai Airways International 飛行機 最安値Thai Airways International

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD280
Còn lại :7.
 • Hành trình 1

  Thai Airways International TG565)

  • 2024/04/1920:45
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/04/19 22:35
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 1h 50m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Thai Airways International TG560)

  • 2024/04/2107:45
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 2024/04/21 09:35
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 1h 50m
  • Bay thẳng

Xem chi tiết chuyến bay

Thai Airways International 飛行機 最安値Thai Airways International

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD285
 • Hành trình 1

  Thai Airways International TG561)

  • 2024/04/1910:35
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/04/19 12:25
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 1h 50m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Thai Airways International TG560)

  • 2024/04/2107:45
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 2024/04/21 09:35
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 1h 50m
  • Bay thẳng

Xem chi tiết chuyến bay

Bangkok Airways 飛行機 最安値Bangkok Airways

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD305
Còn lại :4.
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways PG4284)

  • 2024/04/1912:45
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/04/19 14:45
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 2h 0m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG4285)

  • 2024/04/2115:55
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 2024/04/21 18:05
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2h 10m
  • Bay thẳng

Xem chi tiết chuyến bay

Bangkok Airways 飛行機 最安値Bangkok Airways

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD315
Còn lại :4.
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways PG4286)

  • 2024/04/1916:05
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/04/19 18:05
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 2h 0m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG4285)

  • 2024/04/2115:55
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 2024/04/21 18:05
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2h 10m
  • Bay thẳng

Xem chi tiết chuyến bay

Bangkok Airways 飛行機 最安値Bangkok Airways

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD335
Còn lại :4.
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways PG4284)

  • 2024/04/1912:45
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/04/19 14:45
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 2h 0m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG4281)

  • 2024/04/2111:55
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 2024/04/21 13:55
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2h 0m
  • Bay thẳng

Xem chi tiết chuyến bay

Bangkok Airways 飛行機 最安値Bangkok Airways

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD335
Còn lại :4.
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways PG4284)

  • 2024/04/1912:45
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/04/19 14:45
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 2h 0m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG4287)

  • 2024/04/2119:05
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 2024/04/21 21:10
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2h 5m
  • Bay thẳng

Xem chi tiết chuyến bay