1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xác nhận chuyến bay đã đặt・Nhập thông tin hành khách
 4. Xác nhận thông tin đăng ký
 5. Đăng ký vé hoàn tất
 6. Mua vé

Vui lòng đợi...

Đang tìm kiếm ()

Lọc theo lịch trình bay

Hà Nội(HAN) Phuket(HKT)

Điểm đi:Hà Nội(HAN)

Điểm đến:Phuket(HKT)

Phuket(HKT) Hà Nội(HAN)

Điểm đi:Phuket(HKT)

Điểm đến:Hà Nội(HAN)

Lọc theo số điểm dừng

 • USD378

Lọc theo hãng hàng không

Thai Airways International 飛行機 最安値Thai Airways International

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD380
 • Hành trình 1

  Thai Airways International TG561,TG215)

  • 2024/05/0110:35
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/05/01 15:25
  • Phuket
  • 4h 50m
 • Hành trình 2

  Thai Airways International TG204,TG564)

  • 2024/05/0913:00
  • Phuket
  • 2024/05/09 19:40
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 6h 40m
Xem chi tiết chuyến bay

Trên lịch Hà Nội⇔Phuket Kiểm tra giá thấp nhất

Hà Nội (Nội Bài) Từ Phuket(HKT) USD342~

Thai Airways International 飛行機 最安値Thai Airways International

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD380
 • Hành trình 1

  Thai Airways International TG561,TG283)

  • 2024/05/0110:35
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/05/01 16:25
  • Phuket
  • 5h 50m
 • Hành trình 2

  Thai Airways International TG204,TG564)

  • 2024/05/0913:00
  • Phuket
  • 2024/05/09 19:40
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 6h 40m
Xem chi tiết chuyến bay

Thai Airways International 飛行機 最安値Thai Airways International

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD380
 • Hành trình 1

  Thai Airways International TG561,TG215)

  • 2024/05/0110:35
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/05/01 15:25
  • Phuket
  • 4h 50m
 • Hành trình 2

  Thai Airways International TG286,TG564)

  • 2024/05/0911:40
  • Phuket
  • 2024/05/09 19:40
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 8h 0m
Xem chi tiết chuyến bay

Thai Airways International 飛行機 最安値Thai Airways International

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD380
 • Hành trình 1

  Thai Airways International TG561,TG283)

  • 2024/05/0110:35
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/05/01 16:25
  • Phuket
  • 5h 50m
 • Hành trình 2

  Thai Airways International TG286,TG564)

  • 2024/05/0911:40
  • Phuket
  • 2024/05/09 19:40
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 8h 0m
Xem chi tiết chuyến bay

Thai Airways International 飛行機 最安値Thai Airways International

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD380
 • Hành trình 1

  Thai Airways International TG561,TG215)

  • 2024/05/0110:35
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/05/01 15:25
  • Phuket
  • 4h 50m
 • Hành trình 2

  Thai Airways International TG202,TG564)

  • 2024/05/0910:15
  • Phuket
  • 2024/05/09 19:40
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 9h 25m
Xem chi tiết chuyến bay

Thai Airways International 飛行機 最安値Thai Airways International

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD380
 • Hành trình 1

  Thai Airways International TG561,TG215)

  • 2024/05/0110:35
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/05/01 15:25
  • Phuket
  • 4h 50m
 • Hành trình 2

  Thai Airways International TG290,TG564)

  • 2024/05/0909:40
  • Phuket
  • 2024/05/09 19:40
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 10h 0m
Xem chi tiết chuyến bay

Thai Airways International 飛行機 最安値Thai Airways International

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD380
 • Hành trình 1

  Thai Airways International TG561,TG283)

  • 2024/05/0110:35
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/05/01 16:25
  • Phuket
  • 5h 50m
 • Hành trình 2

  Thai Airways International TG202,TG564)

  • 2024/05/0910:15
  • Phuket
  • 2024/05/09 19:40
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 9h 25m
Xem chi tiết chuyến bay

Thai Airways International 飛行機 最安値Thai Airways International

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD384
 • Hành trình 1

  Thai Airways International TG561,TG217)

  • 2024/05/0110:35
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/05/01 19:00
  • Phuket
  • 8h 25m
 • Hành trình 2

  Thai Airways International TG204,TG564)

  • 2024/05/0913:00
  • Phuket
  • 2024/05/09 19:40
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 6h 40m
Xem chi tiết chuyến bay