1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xác nhận chuyến bay đã đặt・Nhập thông tin hành khách
 4. Xác nhận thông tin đăng ký
 5. Đăng ký vé hoàn tất
 6. Mua vé

Vui lòng đợi...

Đang tìm kiếm ()

Lọc theo lịch trình bay

Hà Nội(HAN) Chiang Mai(CNX)

Điểm đi:Hà Nội(HAN)

Điểm đến:Chiang Mai(CNX)

Chiang Mai(CNX) Hà Nội(HAN)

Điểm đi:Chiang Mai(CNX)

Điểm đến:Hà Nội(HAN)

Lọc theo số điểm dừng

 • USD365
 • USD1,952

Lọc theo hãng hàng không

Thai Airways International 飛行機 最安値Thai Airways International

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD406
 • Hành trình 1

  Thai Airways International TG561,TG110)

  • 2024/04/0110:35
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/04/01 14:50
  • Chiang Mai
  • 4h 15m
 • Hành trình 2

  Thai Airways International TG111,TG564)

  • 2024/04/0715:30
  • Chiang Mai
  • 2024/04/07 19:40
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 4h 10m
Xem chi tiết chuyến bay

Trên lịch Hà Nội⇔Chiang Mai Kiểm tra giá thấp nhất

Hà Nội (Nội Bài) Từ Chiang Mai(CNX) USD362~

Thai Airways International 飛行機 最安値Thai Airways International

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD406
 • Hành trình 1

  Thai Airways International TG561,TG164)

  • 2024/04/0110:35
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/04/01 16:15
  • Chiang Mai
  • 5h 40m
 • Hành trình 2

  Thai Airways International TG111,TG564)

  • 2024/04/0715:30
  • Chiang Mai
  • 2024/04/07 19:40
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 4h 10m
Xem chi tiết chuyến bay

Thai Airways International 飛行機 最安値Thai Airways International

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD426
 • Hành trình 1

  Thai Airways International TG561,TG110)

  • 2024/04/0110:35
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/04/01 14:50
  • Chiang Mai
  • 4h 15m
 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG218,TG564)

  • 2024/04/0714:35
  • Chiang Mai
  • 2024/04/07 19:40
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 5h 5m
Xem chi tiết chuyến bay

Thai Airways International 飛行機 最安値Thai Airways International

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD406
 • Hành trình 1

  Thai Airways International TG561,TG110)

  • 2024/04/0110:35
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/04/01 14:50
  • Chiang Mai
  • 4h 15m
 • Hành trình 2

  Thai Airways International TG105,TG564)

  • 2024/04/0712:20
  • Chiang Mai
  • 2024/04/07 19:40
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 7h 20m
Xem chi tiết chuyến bay

Thai Airways International 飛行機 最安値Thai Airways International

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD426
 • Hành trình 1

  Thai Airways International TG561,TG164)

  • 2024/04/0110:35
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/04/01 16:15
  • Chiang Mai
  • 5h 40m
 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG218,TG564)

  • 2024/04/0714:35
  • Chiang Mai
  • 2024/04/07 19:40
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 5h 5m
Xem chi tiết chuyến bay

Thai Airways International 飛行機 最安値Thai Airways International

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD406
 • Hành trình 1

  Thai Airways International TG561,TG164)

  • 2024/04/0110:35
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/04/01 16:15
  • Chiang Mai
  • 5h 40m
 • Hành trình 2

  Thai Airways International TG105,TG564)

  • 2024/04/0712:20
  • Chiang Mai
  • 2024/04/07 19:40
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 7h 20m
Xem chi tiết chuyến bay

Thai Airways International 飛行機 最安値Thai Airways International

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD426
 • Hành trình 1

  Thai Airways International TG561,TG110)

  • 2024/04/0110:35
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/04/01 14:50
  • Chiang Mai
  • 4h 15m
 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG224,TG564)

  • 2024/04/0711:55
  • Chiang Mai
  • 2024/04/07 19:40
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 7h 45m
Xem chi tiết chuyến bay

Thai Airways International 飛行機 最安値Thai Airways International

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD382
 • Hành trình 1

  Thai Airways International TG561,TG110)

  • 2024/04/0110:35
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2024/04/01 14:50
  • Chiang Mai
  • 4h 15m
 • Hành trình 2

  Thai Airways International TG121,TG560)

  • 2024/04/0721:10
  • Chiang Mai
  • 2024/04/08 (+1) 09:35
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 12h 25m
Xem chi tiết chuyến bay