1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xác nhận chuyến bay đã đặt・Nhập thông tin hành khách
 4. Xác nhận thông tin đăng ký
 5. Đăng ký vé hoàn tất
 6. Mua vé

Vui lòng đợi...

Đang tìm kiếm ()

Lọc theo lịch trình bay

Lọc theo số điểm dừng

 • USD252
 • USD322

Lọc theo hãng hàng không

Cathay Pacific 飛行機 最安値Cathay Pacific

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD254
Còn lại :3.
 • Hành trình 1

  Cathay Pacific CX740)

  • 2023/05/1910:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2023/05/19 14:00
  • Sân bay quốc tế Hồng Kông
  • 2h 10m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Cathay Pacific CX741)

  • 2023/05/2108:35
  • Sân bay quốc tế Hồng Kông
  • 2023/05/21 09:45
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2h 10m
  • Bay thẳng

Trên lịch Hà Nội⇔Hong Kong Kiểm tra giá thấp nhất

Hà Nội (Nội Bài) Từ Hong Kong(HKG) USD247~

Cathay Pacific 飛行機 最安値Cathay Pacific

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD254
Còn lại :3.
 • Hành trình 1

  Cathay Pacific CX740)

  • 2023/05/1910:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2023/05/19 14:00
  • Sân bay quốc tế Hồng Kông
  • 2h 10m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Cathay Pacific CX743)

  • 2023/05/2116:50
  • Sân bay quốc tế Hồng Kông
  • 2023/05/21 18:00
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2h 10m
  • Bay thẳng

Cathay Pacific 飛行機 最安値Cathay Pacific

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD304
Còn lại :4.
 • Hành trình 1

  Cathay Pacific CX6262)

  • 2023/05/1910:15
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2023/05/19 13:30
  • Sân bay quốc tế Hồng Kông
  • 2h 15m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Cathay Pacific CX741)

  • 2023/05/2108:35
  • Sân bay quốc tế Hồng Kông
  • 2023/05/21 09:45
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2h 10m
  • Bay thẳng

Cathay Pacific 飛行機 最安値Cathay Pacific

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD304
Còn lại :4.
 • Hành trình 1

  Cathay Pacific CX6262)

  • 2023/05/1910:15
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2023/05/19 13:30
  • Sân bay quốc tế Hồng Kông
  • 2h 15m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Cathay Pacific CX743)

  • 2023/05/2116:50
  • Sân bay quốc tế Hồng Kông
  • 2023/05/21 18:00
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2h 10m
  • Bay thẳng

Cathay Pacific 飛行機 最安値Cathay Pacific

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD319
Còn lại :3.
 • Hành trình 1

  Cathay Pacific CX740)

  • 2023/05/1910:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2023/05/19 14:00
  • Sân bay quốc tế Hồng Kông
  • 2h 10m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Cathay Pacific CX6263)

  • 2023/05/2114:30
  • Sân bay quốc tế Hồng Kông
  • 2023/05/21 15:45
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2h 15m
  • Bay thẳng

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD333
Còn lại :3.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN592)

  • 2023/05/1910:15
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2023/05/19 13:30
  • Sân bay quốc tế Hồng Kông
  • 2h 15m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN593)

  • 2023/05/2114:30
  • Sân bay quốc tế Hồng Kông
  • 2023/05/21 15:45
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2h 15m
  • Bay thẳng

Cathay Pacific 飛行機 最安値Cathay Pacific

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD369
Còn lại :3.
 • Hành trình 1

  Cathay Pacific CX6262)

  • 2023/05/1910:15
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2023/05/19 13:30
  • Sân bay quốc tế Hồng Kông
  • 2h 15m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Cathay Pacific CX6263)

  • 2023/05/2114:30
  • Sân bay quốc tế Hồng Kông
  • 2023/05/21 15:45
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2h 15m
  • Bay thẳng

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD413
Còn lại :3.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN592)

  • 2023/05/1910:15
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2023/05/19 13:30
  • Sân bay quốc tế Hồng Kông
  • 2h 15m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN3567)

  • 2023/05/2116:50
  • Sân bay quốc tế Hồng Kông
  • 2023/05/21 18:00
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2h 10m
  • Bay thẳng