1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xác nhận chuyến bay đã đặt・Nhập thông tin hành khách
 4. Xác nhận thông tin đăng ký
 5. Đăng ký vé hoàn tất
 6. Mua vé

Vui lòng đợi...

Đang tìm kiếm ()

Lọc theo lịch trình bay

Lọc theo số điểm dừng

 • USD318
 • USD231

Lọc theo hãng hàng không

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD232
Còn lại :4.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN6031,VN675)

  • 2023/05/1910:40
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2023/05/19 18:05
  • Kuala Lumpur
  • 6h 25m
 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN676,VN216)

  • 2023/05/2012:30
  • Kuala Lumpur
  • 2023/05/20 18:15
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 6h 45m

Trên lịch Hà Nội⇔Kuala Lumpur Kiểm tra giá thấp nhất

Hà Nội (Nội Bài) Từ Kuala Lumpur(KUL) USD231~

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD232
Còn lại :4.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN247,VN675)

  • 2023/05/1910:00
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2023/05/19 18:05
  • Kuala Lumpur
  • 7h 5m
 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN676,VN216)

  • 2023/05/2012:30
  • Kuala Lumpur
  • 2023/05/20 18:15
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 6h 45m

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD232
Còn lại :4.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN6031,VN675)

  • 2023/05/1910:40
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2023/05/19 18:05
  • Kuala Lumpur
  • 6h 25m
 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN676,VN254)

  • 2023/05/2012:30
  • Kuala Lumpur
  • 2023/05/20 19:15
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 7h 45m

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD232
Còn lại :4.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN6009,VN675)

  • 2023/05/1909:25
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2023/05/19 18:05
  • Kuala Lumpur
  • 7h 40m
 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN676,VN216)

  • 2023/05/2012:30
  • Kuala Lumpur
  • 2023/05/20 18:15
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 6h 45m

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD232
Còn lại :4.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN6031,VN675)

  • 2023/05/1910:40
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2023/05/19 18:05
  • Kuala Lumpur
  • 6h 25m
 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN676,VN264)

  • 2023/05/2012:30
  • Kuala Lumpur
  • 2023/05/20 19:45
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 8h 15m

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD232
Còn lại :4.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN209,VN675)

  • 2023/05/1909:00
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2023/05/19 18:05
  • Kuala Lumpur
  • 8h 5m
 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN676,VN216)

  • 2023/05/2012:30
  • Kuala Lumpur
  • 2023/05/20 18:15
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 6h 45m

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD232
Còn lại :4.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN247,VN675)

  • 2023/05/1910:00
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2023/05/19 18:05
  • Kuala Lumpur
  • 7h 5m
 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN676,VN254)

  • 2023/05/2012:30
  • Kuala Lumpur
  • 2023/05/20 19:15
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 7h 45m

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD232
Còn lại :4.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN6031,VN675)

  • 2023/05/1910:40
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2023/05/19 18:05
  • Kuala Lumpur
  • 6h 25m
 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN676,VN218)

  • 2023/05/2012:30
  • Kuala Lumpur
  • 2023/05/20 20:15
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 8h 45m