1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xem chuyến bay đã đặt vé・Nhập Thông tin Khách hàng
 4. Xác nhận thông tin yêu cầu đặt vé
 5. Yêu cầu đặt vé hoàn tất
 6. Mua
Hà Nội(HAN)Kuala Lumpur(KUL)

mỗi người / Thuế chi phí và phụ phí không được tính

Lọc theo lịch trình bay

Lọc theo Số điểm dừng

 • USD427
 • USD916

Lọc theo Hãng hàng không

MISilkair

Khứ hồi / Giá trực tuyến USD348
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
Đã bán hết

cuối cùng này của vé đã được bán hết.

 • Hành trình 1

  Silkair MI5875,MI5818)

  • 2019/11/1612:35
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/11/16 19:40
  • Kuala Lumpur
  • 6h 5m
 • Hành trình 2

  Silkair MI325,MI654)

  • 2019/11/1711:55
  • Kuala Lumpur
  • 2019/11/17 17:30
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 6h 35m

Trên lịch Hà Nội⇔Kuala Lumpur Kiểm tra giá thấp nhất

Hà Nội (Nội Bài) Từ Kuala Lumpur(KUL) USD140~

CXCathay Pacific

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD312
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  Cathay Pacific CX5296,KA729)

  • 2019/11/1610:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/11/16 20:00
  • Kuala Lumpur
  • 8h 10m
 • Hành trình 2

  Cathay Pacific CX5730,CX5295)

  • 2019/11/1708:30
  • Kuala Lumpur
  • 2019/11/17 18:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 11h 20m

CXCathay Pacific

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD312
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  Cathay Pacific CX5296,KA729)

  • 2019/11/1610:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/11/16 20:00
  • Kuala Lumpur
  • 8h 10m
 • Hành trình 2

  Cathay Pacific CX5730,KA295)

  • 2019/11/1708:30
  • Kuala Lumpur
  • 2019/11/17 18:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 11h 20m

CXCathay Pacific

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD312
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  Cathay Pacific CX5296,KA729)

  • 2019/11/1610:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/11/16 20:00
  • Kuala Lumpur
  • 8h 10m
 • Hành trình 2

  Hong Kong Dragon Airline KA730,CX5295)

  • 2019/11/1708:30
  • Kuala Lumpur
  • 2019/11/17 18:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 11h 20m

CXCathay Pacific

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD312
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  Cathay Pacific CX5296,KA729)

  • 2019/11/1610:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/11/16 20:00
  • Kuala Lumpur
  • 8h 10m
 • Hành trình 2

  Hong Kong Dragon Airline KA730,KA295)

  • 2019/11/1708:30
  • Kuala Lumpur
  • 2019/11/17 18:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 11h 20m

CXCathay Pacific

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD312
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  Cathay Pacific CX5296,KA729)

  • 2019/11/1610:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/11/16 20:00
  • Kuala Lumpur
  • 8h 10m
 • Hành trình 2

  Cathay Pacific CX5728,CX5295)

  • 2019/11/1710:00
  • Kuala Lumpur
  • 2019/11/17 18:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 9h 50m

CXCathay Pacific

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD312
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  Cathay Pacific CX5296,KA729)

  • 2019/11/1610:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/11/16 20:00
  • Kuala Lumpur
  • 8h 10m
 • Hành trình 2

  Cathay Pacific CX5728,KA295)

  • 2019/11/1710:00
  • Kuala Lumpur
  • 2019/11/17 18:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 9h 50m

CXCathay Pacific

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD312
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  Cathay Pacific CX5296,KA729)

  • 2019/11/1610:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/11/16 20:00
  • Kuala Lumpur
  • 8h 10m
 • Hành trình 2

  Hong Kong Dragon Airline KA728,CX5295)

  • 2019/11/1710:00
  • Kuala Lumpur
  • 2019/11/17 18:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 9h 50m