1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xem chuyến bay đã đặt vé・Nhập Thông tin Khách hàng
 4. Xác nhận thông tin yêu cầu đặt vé
 5. Yêu cầu đặt vé hoàn tất
 6. Mua
Hà Nội(HAN)Nagoya(NGO)

mỗi người / Thuế chi phí và phụ phí không được tính

Lọc theo lịch trình bay

Lọc theo Số điểm dừng

 • USD796
 • USD404
 • USD444

Lọc theo Hãng hàng không

CZChina Southern Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD252
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  China Southern Airlines CZ372,CZ6055)

  • 2019/06/1308:15
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/06/14 (+1) 14:20
  • Nagoya (Chubu)
  • 28h 5m
 • Hành trình 2

  China Southern Airlines CZ6056,CZ371)

  • 2019/06/1715:20
  • Nagoya (Chubu)
  • 2019/06/17 23:15
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 9h 55m

Trên lịch Hà Nội⇔Nagoya Kiểm tra giá thấp nhất

Hà Nội (Nội Bài) Từ Nagoya(NGO) USD404~

CZChina Southern Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD252
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  China Southern Airlines CZ372,CZ6055)

  • 2019/06/1308:15
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/06/14 (+1) 14:20
  • Nagoya (Chubu)
  • 28h 5m
 • Hành trình 2

  China Southern Airlines CZ6056,CZ8315)

  • 2019/06/1715:20
  • Nagoya (Chubu)
  • 2019/06/18 (+1) 14:45
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 25h 25m

CZChina Southern Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD252
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  China Southern Airlines CZ3050,CZ6055)

  • 2019/06/1311:45
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/06/14 (+1) 14:20
  • Nagoya (Chubu)
  • 24h 35m
 • Hành trình 2

  China Southern Airlines CZ6056,CZ371)

  • 2019/06/1715:20
  • Nagoya (Chubu)
  • 2019/06/17 23:15
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 9h 55m

CZChina Southern Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD252
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  China Southern Airlines CZ3050,CZ6055)

  • 2019/06/1311:45
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/06/14 (+1) 14:20
  • Nagoya (Chubu)
  • 24h 35m
 • Hành trình 2

  China Southern Airlines CZ6056,CZ8315)

  • 2019/06/1715:20
  • Nagoya (Chubu)
  • 2019/06/18 (+1) 14:45
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 25h 25m

CZChina Southern Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD252
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  China Southern Airlines CZ8316,CZ6055)

  • 2019/06/1315:45
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/06/14 (+1) 14:20
  • Nagoya (Chubu)
  • 20h 35m
 • Hành trình 2

  China Southern Airlines CZ6056,CZ371)

  • 2019/06/1715:20
  • Nagoya (Chubu)
  • 2019/06/17 23:15
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 9h 55m

CZChina Southern Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD252
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  China Southern Airlines CZ8316,CZ6055)

  • 2019/06/1315:45
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/06/14 (+1) 14:20
  • Nagoya (Chubu)
  • 20h 35m
 • Hành trình 2

  China Southern Airlines CZ6056,CZ8315)

  • 2019/06/1715:20
  • Nagoya (Chubu)
  • 2019/06/18 (+1) 14:45
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 25h 25m

CZChina Southern Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD292
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:2.
 • Hành trình 1

  China Southern Airlines CZ372,CZ379)

  • 2019/06/1308:15
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/06/13 21:15
  • Nagoya (Chubu)
  • 11h 0m
 • Hành trình 2

  China Southern Airlines CZ6056,CZ371)

  • 2019/06/1715:20
  • Nagoya (Chubu)
  • 2019/06/17 23:15
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 9h 55m

CZChina Southern Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD292
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:2.
 • Hành trình 1

  China Southern Airlines CZ372,CZ379)

  • 2019/06/1308:15
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/06/13 21:15
  • Nagoya (Chubu)
  • 11h 0m
 • Hành trình 2

  China Southern Airlines CZ6056,CZ8315)

  • 2019/06/1715:20
  • Nagoya (Chubu)
  • 2019/06/18 (+1) 14:45
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 25h 25m