1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xem chuyến bay đã đặt vé・Nhập Thông tin Khách hàng
 4. Xác nhận thông tin yêu cầu đặt vé
 5. Yêu cầu đặt vé hoàn tất
 6. Mua
Hà Nội(HAN)Phnom Penh(PNH)

mỗi người / Thuế chi phí và phụ phí không được tính

Lọc theo lịch trình bay

Lọc theo Số điểm dừng

 • USD393

Lọc theo Hãng hàng không

PGBangkok Airways

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD182
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:4.
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways PG4280,PG933)

  • 2019/11/2508:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/11/25 14:45
  • Phnom Penh
  • 5h 55m
 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG938,PG4281)

  • 2019/11/2606:10
  • Phnom Penh
  • 2019/11/26 13:55
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 7h 45m

Trên lịch Hà Nội⇔Phnom Penh Kiểm tra giá thấp nhất

Hà Nội (Nội Bài) Từ Phnom Penh(PNH) USD282~

PGBangkok Airways

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD182
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:4.
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways PG4280,PG933)

  • 2019/11/2508:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/11/25 14:45
  • Phnom Penh
  • 5h 55m
 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG938,PG4285)

  • 2019/11/2606:10
  • Phnom Penh
  • 2019/11/26 17:55
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 11h 45m

PGBangkok Airways

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD182
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:4.
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways PG4280,PG933)

  • 2019/11/2508:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/11/25 14:45
  • Phnom Penh
  • 5h 55m
 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG938,PG4287)

  • 2019/11/2606:10
  • Phnom Penh
  • 2019/11/26 21:05
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 14h 55m

PGBangkok Airways

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD182
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:4.
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways PG4280,PG933)

  • 2019/11/2508:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/11/25 14:45
  • Phnom Penh
  • 5h 55m
 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG928,PG4281)

  • 2019/11/2608:20
  • Phnom Penh
  • 2019/11/26 13:55
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 5h 35m

PGBangkok Airways

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD182
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:4.
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways PG4280,PG933)

  • 2019/11/2508:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/11/25 14:45
  • Phnom Penh
  • 5h 55m
 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG928,PG4285)

  • 2019/11/2608:20
  • Phnom Penh
  • 2019/11/26 17:55
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 9h 35m

PGBangkok Airways

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD182
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:4.
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways PG4280,PG933)

  • 2019/11/2508:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/11/25 14:45
  • Phnom Penh
  • 5h 55m
 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG928,PG4287)

  • 2019/11/2608:20
  • Phnom Penh
  • 2019/11/26 21:05
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 12h 45m

PGBangkok Airways

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD182
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:4.
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways PG4280,PG933)

  • 2019/11/2508:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/11/25 14:45
  • Phnom Penh
  • 5h 55m
 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG932,PG4285)

  • 2019/11/2610:55
  • Phnom Penh
  • 2019/11/26 17:55
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 7h 0m

PGBangkok Airways

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD182
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:4.
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways PG4280,PG933)

  • 2019/11/2508:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/11/25 14:45
  • Phnom Penh
  • 5h 55m
 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG932,PG4287)

  • 2019/11/2610:55
  • Phnom Penh
  • 2019/11/26 21:05
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 10h 10m