1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xác nhận chuyến bay đã đặt・Nhập thông tin hành khách
 4. Xác nhận thông tin đăng ký
 5. Đăng ký vé hoàn tất
 6. Mua vé

Vui lòng đợi...

Đang tìm kiếm ()

Lọc theo lịch trình bay

Lọc theo số điểm dừng

 • USD500
 • USD343

Lọc theo hãng hàng không

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD379
Còn lại :7.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN251,VN920)

  • 2023/04/1312:00
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2023/04/13 16:55
  • Phnom Penh
  • 4h 55m
 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN921,VN254)

  • 2023/04/2014:10
  • Phnom Penh
  • 2023/04/20 19:15
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 5h 5m

Trên lịch Hà Nội⇔Phnom Penh Kiểm tra giá thấp nhất

Hà Nội (Nội Bài) Từ Phnom Penh(PNH) USD343~

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD379
Còn lại :7.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN251,VN920)

  • 2023/04/1312:00
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2023/04/13 16:55
  • Phnom Penh
  • 4h 55m
 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN921,VN264)

  • 2023/04/2014:10
  • Phnom Penh
  • 2023/04/20 19:45
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 5h 35m

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD379
Còn lại :7.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN211,VN920)

  • 2023/04/1311:00
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2023/04/13 16:55
  • Phnom Penh
  • 5h 55m
 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN921,VN254)

  • 2023/04/2014:10
  • Phnom Penh
  • 2023/04/20 19:15
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 5h 5m

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD379
Còn lại :7.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN251,VN920)

  • 2023/04/1312:00
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2023/04/13 16:55
  • Phnom Penh
  • 4h 55m
 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN921,VN218)

  • 2023/04/2014:10
  • Phnom Penh
  • 2023/04/20 20:15
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 6h 5m

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD379
Còn lại :7.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN6031,VN920)

  • 2023/04/1310:40
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2023/04/13 16:55
  • Phnom Penh
  • 6h 15m
 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN921,VN254)

  • 2023/04/2014:10
  • Phnom Penh
  • 2023/04/20 19:15
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 5h 5m

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD379
Còn lại :7.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN211,VN920)

  • 2023/04/1311:00
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2023/04/13 16:55
  • Phnom Penh
  • 5h 55m
 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN921,VN264)

  • 2023/04/2014:10
  • Phnom Penh
  • 2023/04/20 19:45
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 5h 35m

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD379
Còn lại :7.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN6031,VN920)

  • 2023/04/1310:40
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2023/04/13 16:55
  • Phnom Penh
  • 6h 15m
 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN921,VN264)

  • 2023/04/2014:10
  • Phnom Penh
  • 2023/04/20 19:45
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 5h 35m

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD379
Còn lại :7.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN211,VN920)

  • 2023/04/1311:00
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2023/04/13 16:55
  • Phnom Penh
  • 5h 55m
 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN921,VN218)

  • 2023/04/2014:10
  • Phnom Penh
  • 2023/04/20 20:15
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 6h 5m