1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xác nhận chuyến bay đã đặt・Nhập thông tin hành khách
 4. Xác nhận thông tin đăng ký
 5. Đăng ký vé hoàn tất
 6. Mua vé

Vui lòng đợi...

Đang tìm kiếm ()

Lọc theo lịch trình bay

Lọc theo số điểm dừng

 • USD354

Lọc theo hãng hàng không

Thai Airways International 飛行機 最安値Thai Airways International

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD356
 • Hành trình 1

  Thai Airways International TG2561,TG2283)

  • 2023/06/0110:35
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2023/06/01 16:25
  • Phuket
  • 5h 50m
 • Hành trình 2

  Thai Airways International TG2204,TG2564)

  • 2023/06/2013:00
  • Phuket
  • 2023/06/20 19:40
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 6h 40m

Trên lịch Hà Nội⇔Phuket Kiểm tra giá thấp nhất

Hà Nội (Nội Bài) Từ Phuket(HKT) USD354~

Thai Airways International 飛行機 最安値Thai Airways International

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD379
 • Hành trình 1

  Thai Airways International TG2561,TG2215)

  • 2023/06/0110:35
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2023/06/01 15:25
  • Phuket
  • 4h 50m
 • Hành trình 2

  Thai Airways International TG2204,TG2564)

  • 2023/06/2013:00
  • Phuket
  • 2023/06/20 19:40
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 6h 40m

Thai Airways International 飛行機 最安値Thai Airways International

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD356
 • Hành trình 1

  Thai Airways International TG2561,TG2283)

  • 2023/06/0110:35
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2023/06/01 16:25
  • Phuket
  • 5h 50m
 • Hành trình 2

  Thai Airways International TG2286,TG2564)

  • 2023/06/2011:40
  • Phuket
  • 2023/06/20 19:40
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 8h 0m

Thai Airways International 飛行機 最安値Thai Airways International

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD379
 • Hành trình 1

  Thai Airways International TG2561,TG2215)

  • 2023/06/0110:35
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2023/06/01 15:25
  • Phuket
  • 4h 50m
 • Hành trình 2

  Thai Airways International TG2286,TG2564)

  • 2023/06/2011:40
  • Phuket
  • 2023/06/20 19:40
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 8h 0m

Thai Airways International 飛行機 最安値Thai Airways International

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD356
 • Hành trình 1

  Thai Airways International TG2561,TG2217)

  • 2023/06/0110:35
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2023/06/01 19:00
  • Phuket
  • 8h 25m
 • Hành trình 2

  Thai Airways International TG2204,TG2564)

  • 2023/06/2013:00
  • Phuket
  • 2023/06/20 19:40
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 6h 40m

Thai Airways International 飛行機 最安値Thai Airways International

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD356
 • Hành trình 1

  Thai Airways International TG2561,TG2283)

  • 2023/06/0110:35
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2023/06/01 16:25
  • Phuket
  • 5h 50m
 • Hành trình 2

  Thai Airways International TG2202,TG2564)

  • 2023/06/2010:15
  • Phuket
  • 2023/06/20 19:40
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 9h 25m

Thai Airways International 飛行機 最安値Thai Airways International

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD356
 • Hành trình 1

  Thai Airways International TG2561,TG2283)

  • 2023/06/0110:35
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2023/06/01 16:25
  • Phuket
  • 5h 50m
 • Hành trình 2

  Thai Airways International TG2290,TG2564)

  • 2023/06/2009:40
  • Phuket
  • 2023/06/20 19:40
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 10h 0m

Bangkok Airways 飛行機 最安値Bangkok Airways

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD408
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways PG4286,PG279)

  • 2023/06/0116:10
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2023/06/01 21:10
  • Phuket
  • 5h 0m
 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG274,PG4287)

  • 2023/06/2014:50
  • Phuket
  • 2023/06/20 21:10
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 6h 20m