1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xem chuyến bay đã đặt vé・Nhập Thông tin Khách hàng
 4. Xác nhận thông tin yêu cầu đặt vé
 5. Yêu cầu đặt vé hoàn tất
 6. Mua
Hà Nội(HAN)Phuket(HKT)

mỗi người / Thuế chi phí và phụ phí không được tính

Lọc theo lịch trình bay

Lọc theo Số điểm dừng

 • USD345

Lọc theo Hãng hàng không

PGBangkok Airways

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD202
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:4.
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways PG4280,PG285)

  • 2019/08/0508:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/08/05 15:20
  • Phuket
  • 6h 30m
 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG270,PG4285)

  • 2019/08/0706:45
  • Phuket
  • 2019/08/07 17:55
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 11h 10m

Trên lịch Hà Nội⇔Phuket Kiểm tra giá thấp nhất

Hà Nội (Nội Bài) Từ Phuket(HKT) USD186~

PGBangkok Airways

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD202
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:4.
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways PG4280,PG285)

  • 2019/08/0508:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/08/05 15:20
  • Phuket
  • 6h 30m
 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG272,PG4285)

  • 2019/08/0710:20
  • Phuket
  • 2019/08/07 17:55
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 7h 35m

PGBangkok Airways

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD202
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:4.
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways PG4280,PG285)

  • 2019/08/0508:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/08/05 15:20
  • Phuket
  • 6h 30m
 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG276,PG4285)

  • 2019/08/0712:15
  • Phuket
  • 2019/08/07 17:55
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 5h 40m

PGBangkok Airways

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD202
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:4.
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways PG4280,PG277)

  • 2019/08/0508:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/08/05 18:20
  • Phuket
  • 9h 30m
 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG270,PG4285)

  • 2019/08/0706:45
  • Phuket
  • 2019/08/07 17:55
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 11h 10m

PGBangkok Airways

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD202
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:4.
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways PG4280,PG277)

  • 2019/08/0508:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/08/05 18:20
  • Phuket
  • 9h 30m
 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG272,PG4285)

  • 2019/08/0710:20
  • Phuket
  • 2019/08/07 17:55
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 7h 35m

PGBangkok Airways

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD202
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:4.
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways PG4280,PG277)

  • 2019/08/0508:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/08/05 18:20
  • Phuket
  • 9h 30m
 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG276,PG4285)

  • 2019/08/0712:15
  • Phuket
  • 2019/08/07 17:55
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 5h 40m

PGBangkok Airways

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD202
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:4.
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways PG4280,PG279)

  • 2019/08/0508:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/08/05 21:10
  • Phuket
  • 12h 20m
 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG272,PG4285)

  • 2019/08/0710:20
  • Phuket
  • 2019/08/07 17:55
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 7h 35m

PGBangkok Airways

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD202
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:4.
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways PG4280,PG279)

  • 2019/08/0508:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/08/05 21:10
  • Phuket
  • 12h 20m
 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG276,PG4285)

  • 2019/08/0712:15
  • Phuket
  • 2019/08/07 17:55
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 5h 40m