1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xem chuyến bay đã đặt vé・Nhập Thông tin Khách hàng
 4. Xác nhận thông tin yêu cầu đặt vé
 5. Yêu cầu đặt vé hoàn tất
 6. Mua
Hà Nội(HAN)Sapporo(SPK)

mỗi người / Thuế chi phí và phụ phí không được tính

Lọc theo lịch trình bay

Lọc theo Số điểm dừng

 • USD600
 • USD675

Lọc theo Hãng hàng không

PRPhilippine Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD433
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:5.
 • Hành trình 1

  Philippine Airlines PR596,PR406)

  • 2019/09/1201:45
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/09/13 (+1) 07:50
  • Sapporo (Chitose)
  • 28h 5m
 • Hành trình 2

  Philippine Airlines PR405,PR595)

  • 2019/09/2509:45
  • Sapporo (Chitose)
  • 2019/09/26 (+1) 00:45
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 17h 0m

Trên lịch Hà Nội⇔Sapporo Kiểm tra giá thấp nhất

Hà Nội (Nội Bài) Từ Sapporo(CTS) USD328~

CIChina Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD514
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  China Airlines CI792,CI130)

  • 2019/09/1211:35
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/09/13 (+1) 13:30
  • Sapporo (Chitose)
  • 23h 55m
 • Hành trình 2

  China Airlines CI131,CI791)

  • 2019/09/2515:00
  • Sapporo (Chitose)
  • 2019/09/26 (+1) 10:35
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 21h 35m

CIChina Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD514
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  China Airlines CI792,CI130)

  • 2019/09/1211:35
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/09/13 (+1) 13:30
  • Sapporo (Chitose)
  • 23h 55m
 • Hành trình 2

  China Airlines CI131,CI793)

  • 2019/09/2515:00
  • Sapporo (Chitose)
  • 2019/09/26 (+1) 16:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 27h 50m

CIChina Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD514
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  China Airlines CI9024,CI130)

  • 2019/09/1217:20
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/09/13 (+1) 13:30
  • Sapporo (Chitose)
  • 18h 10m
 • Hành trình 2

  China Airlines CI131,CI791)

  • 2019/09/2515:00
  • Sapporo (Chitose)
  • 2019/09/26 (+1) 10:35
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 21h 35m

CIChina Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD514
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  China Airlines CI9024,CI130)

  • 2019/09/1217:20
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/09/13 (+1) 13:30
  • Sapporo (Chitose)
  • 18h 10m
 • Hành trình 2

  China Airlines CI131,CI793)

  • 2019/09/2515:00
  • Sapporo (Chitose)
  • 2019/09/26 (+1) 16:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 27h 50m

CIChina Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD514
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  China Airlines CI794,CI130)

  • 2019/09/1217:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/09/13 (+1) 13:30
  • Sapporo (Chitose)
  • 17h 40m
 • Hành trình 2

  China Airlines CI131,CI791)

  • 2019/09/2515:00
  • Sapporo (Chitose)
  • 2019/09/26 (+1) 10:35
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 21h 35m

CIChina Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD514
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  China Airlines CI794,CI130)

  • 2019/09/1217:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/09/13 (+1) 13:30
  • Sapporo (Chitose)
  • 17h 40m
 • Hành trình 2

  China Airlines CI131,CI793)

  • 2019/09/2515:00
  • Sapporo (Chitose)
  • 2019/09/26 (+1) 16:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 27h 50m

CXCathay Pacific

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD461
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:4.
 • Hành trình 1

  Cathay Pacific CX5294,CX566,CX6356)

  • 2019/09/1219:55
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/09/13 (+1) 11:20
  • Sapporo (Chitose)
  • 13h 25m
 • Hành trình 2

  Cathay Pacific CX581,KA299)

  • 2019/09/2516:35
  • Sapporo (Chitose)
  • 2019/09/26 (+1) 18:55
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 28h 20m