1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xem chuyến bay đã đặt vé・Nhập Thông tin Khách hàng
 4. Xác nhận thông tin yêu cầu đặt vé
 5. Yêu cầu đặt vé hoàn tất
 6. Mua
Hà Nội(HAN)Sendai(SDJ)

mỗi người / Thuế chi phí và phụ phí không được tính

Lọc theo lịch trình bay

Lọc theo Số điểm dừng

 • USD577

Lọc theo Hãng hàng không

LJJin Air

Khứ hồi / Giá trực tuyến USD427
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
Đã bán hết

cuối cùng này của vé đã được bán hết.

 • Hành trình 1

  Jin Air LJ58,OZ152)

  • 2019/06/1700:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/06/17 11:40
  • Sendai
  • 8h 50m
 • Hành trình 2

  Asiana Airlines OZ151,LJ57)

  • 2019/06/2112:40
  • Sendai
  • 2019/06/21 23:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 13h 10m

Trên lịch Hà Nội⇔Sendai Kiểm tra giá thấp nhất

Hà Nội (Nội Bài) Từ Sendai(SDJ) USD561~

NHAll Nippon Airways

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD513
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  All Nippon Airways NH858,NH3231)

  • 2019/06/1715:05
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/06/18 (+1) 11:05
  • Sendai
  • 18h 0m
 • Hành trình 2

  All Nippon Airways NH3232,NH857)

  • 2019/06/2108:05
  • Sendai
  • 2019/06/22 (+1) 12:25
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 30h 20m

NHAll Nippon Airways

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD513
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  All Nippon Airways NH858,NH3231)

  • 2019/06/1715:05
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/06/18 (+1) 11:05
  • Sendai
  • 18h 0m
 • Hành trình 2

  All Nippon Airways NH3234,NH857)

  • 2019/06/2114:35
  • Sendai
  • 2019/06/22 (+1) 12:25
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 23h 50m

NHAll Nippon Airways

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD538
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:1.
 • Hành trình 1

  All Nippon Airways NH858,NH3235)

  • 2019/06/1715:05
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/06/18 (+1) 20:10
  • Sendai
  • 27h 5m
 • Hành trình 2

  All Nippon Airways NH3232,NH857)

  • 2019/06/2108:05
  • Sendai
  • 2019/06/22 (+1) 12:25
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 30h 20m

NHAll Nippon Airways

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD538
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:1.
 • Hành trình 1

  All Nippon Airways NH858,NH3235)

  • 2019/06/1715:05
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/06/18 (+1) 20:10
  • Sendai
  • 27h 5m
 • Hành trình 2

  All Nippon Airways NH3234,NH857)

  • 2019/06/2114:35
  • Sendai
  • 2019/06/22 (+1) 12:25
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 23h 50m

OZAsiana Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến USD666
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
Đã bán hết

cuối cùng này của vé đã được bán hết.

 • Hành trình 1

  Asiana Airlines OZ734,OZ152)

  • 2019/06/1723:30
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/06/18 (+1) 17:10
  • Sendai
  • 15h 40m
 • Hành trình 2

  Asiana Airlines OZ151,LJ57)

  • 2019/06/2112:40
  • Sendai
  • 2019/06/21 23:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 13h 10m

OZAsiana Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD695
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:2.
 • Hành trình 1

  Asiana Airlines OZ730,OZ152)

  • 2019/06/1714:30
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/06/18 (+1) 17:10
  • Sendai
  • 24h 40m
 • Hành trình 2

  Asiana Airlines OZ151,OZ733)

  • 2019/06/2112:40
  • Sendai
  • 2019/06/21 22:00
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 11h 20m

OZAsiana Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD695
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:6.
 • Hành trình 1

  Asiana Airlines OZ730,OZ152)

  • 2019/06/1714:30
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/06/18 (+1) 17:10
  • Sendai
  • 24h 40m
 • Hành trình 2

  Asiana Airlines OZ151,OZ729)

  • 2019/06/2112:40
  • Sendai
  • 2019/06/22 (+1) 13:10
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 26h 30m