1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xác nhận chuyến bay đã đặt・Nhập thông tin hành khách
 4. Xác nhận thông tin đăng ký
 5. Đăng ký vé hoàn tất
 6. Mua vé

Vui lòng đợi...

Đang tìm kiếm ()

Lọc theo lịch trình bay

Lọc theo số điểm dừng

 • USD202
 • USD226

Lọc theo hãng hàng không

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD202
Còn lại :3.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN607)

  • 2023/05/2616:50
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2023/05/26 18:30
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 1h 40m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN6800)

  • 2023/05/2715:25
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 2023/05/27 17:25
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2h 0m
  • Bay thẳng

Trên lịch Thành phố Hồ Chí Minh⇔Bangkok Kiểm tra giá thấp nhất

Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất) Từ Bangkok(BKK) USD195~ Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất) Từ Bangkok(DMK) USD2,998~

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD212
Còn lại :3.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN601)

  • 2023/05/2608:45
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2023/05/26 10:20
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 1h 35m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN6800)

  • 2023/05/2715:25
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 2023/05/27 17:25
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2h 0m
  • Bay thẳng

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD212
Còn lại :3.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN6801)

  • 2023/05/2613:05
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2023/05/26 14:40
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 1h 35m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN6800)

  • 2023/05/2715:25
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 2023/05/27 17:25
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2h 0m
  • Bay thẳng

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD217
Còn lại :3.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN607)

  • 2023/05/2616:50
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2023/05/26 18:30
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 1h 40m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN600)

  • 2023/05/2711:20
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 2023/05/27 13:10
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 1h 50m
  • Bay thẳng

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD217
Còn lại :3.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN607)

  • 2023/05/2616:50
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2023/05/26 18:30
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 1h 40m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN604)

  • 2023/05/2714:25
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 2023/05/27 16:20
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 1h 55m
  • Bay thẳng

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD227
Còn lại :3.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN601)

  • 2023/05/2608:45
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2023/05/26 10:20
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 1h 35m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN600)

  • 2023/05/2711:20
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 2023/05/27 13:10
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 1h 50m
  • Bay thẳng

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD227
Còn lại :3.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN6801)

  • 2023/05/2613:05
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2023/05/26 14:40
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 1h 35m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN600)

  • 2023/05/2711:20
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 2023/05/27 13:10
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 1h 50m
  • Bay thẳng

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD227
Còn lại :3.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN601)

  • 2023/05/2608:45
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2023/05/26 10:20
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 1h 35m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN604)

  • 2023/05/2714:25
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 2023/05/27 16:20
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 1h 55m
  • Bay thẳng