1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xem chuyến bay đã đặt vé・Nhập Thông tin Khách hàng
 4. Xác nhận thông tin yêu cầu đặt vé
 5. Yêu cầu đặt vé hoàn tất
 6. Mua
Thành phố Hồ Chí Minh(SGN)Bangkok(BKK)

mỗi người / Thuế chi phí và phụ phí không được tính

Lọc theo lịch trình bay

Lọc theo Số điểm dừng

 • USD210
 • USD479

Lọc theo Hãng hàng không

TGThai Airways International

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD108
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  Thai Airways International TG551)

  • 2019/09/0410:05
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/09/04 11:30
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 1h 25m
  • Không ngừng

 • Hành trình 2

  Thai Airways International TG550)

  • 2019/09/0807:35
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 2019/09/08 09:05
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 1h 30m
  • Không ngừng

Trên lịch Thành phố Hồ Chí Minh⇔Bangkok Kiểm tra giá thấp nhất

Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất) Từ Bangkok(DMK) USD116~

Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất) Từ Bangkok(BKK) USD164~

TGThai Airways International

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD108
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  Thai Airways International TG551)

  • 2019/09/0410:05
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/09/04 11:30
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 1h 25m
  • Không ngừng

 • Hành trình 2

  Thai Airways International TG556)

  • 2019/09/0817:35
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 2019/09/08 19:05
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 1h 30m
  • Không ngừng

TGThai Airways International

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD108
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  Thai Airways International TG557)

  • 2019/09/0420:10
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/09/04 21:35
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 1h 25m
  • Không ngừng

 • Hành trình 2

  Thai Airways International TG550)

  • 2019/09/0807:35
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 2019/09/08 09:05
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 1h 30m
  • Không ngừng

TGThai Airways International

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD108
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  Thai Airways International TG557)

  • 2019/09/0420:10
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/09/04 21:35
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 1h 25m
  • Không ngừng

 • Hành trình 2

  Thai Airways International TG556)

  • 2019/09/0817:35
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 2019/09/08 19:05
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 1h 30m
  • Không ngừng

HRHahn Air

Khứ hồi / Giá trực tuyến USD164
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
Đã bán hết

cuối cùng này của vé đã được bán hết.

 • Hành trình 1

  Jetstar Pacific Airlines BL131)

  • 2019/09/0413:10
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/09/04 14:40
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 1h 30m
  • Không ngừng

 • Hành trình 2

  Jetstar Pacific Airlines BL130)

  • 2019/09/0815:25
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 2019/09/08 17:05
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 1h 40m
  • Không ngừng

PGBangkok Airways

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD111
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:4.
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways PG4294)

  • 2019/09/0411:30
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/09/04 13:10
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 1h 40m
  • Không ngừng

 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG4291)

  • 2019/09/0811:20
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 2019/09/08 13:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 1h 40m
  • Không ngừng

PGBangkok Airways

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD127
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:4.
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways PG4290)

  • 2019/09/0408:40
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/09/04 10:20
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 1h 40m
  • Không ngừng

 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG4291)

  • 2019/09/0811:20
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 2019/09/08 13:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 1h 40m
  • Không ngừng

PGBangkok Airways

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD127
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:4.
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways PG4294)

  • 2019/09/0411:30
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/09/04 13:10
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 1h 40m
  • Không ngừng

 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG4295)

  • 2019/09/0814:25
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 2019/09/08 16:05
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 1h 40m
  • Không ngừng