1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xem chuyến bay đã đặt vé・Nhập Thông tin Khách hàng
 4. Xác nhận thông tin yêu cầu đặt vé
 5. Yêu cầu đặt vé hoàn tất
 6. Mua
Thành phố Hồ Chí Minh(SGN)Fukuoka(FUK)

mỗi người / Thuế chi phí và phụ phí không được tính

Lọc theo lịch trình bay

Lọc theo Số điểm dừng

 • USD867
 • USD546
 • USD440

Lọc theo Hãng hàng không

CAAir China

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD227
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  Air China CA904,CA953)

  • 2019/06/1605:40
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/06/17 (+1) 14:10
  • Fukuoka
  • 30h 30m
 • Hành trình 2

  Air China CA954,CA903)

  • 2019/06/2015:10
  • Fukuoka
  • 2019/06/21 (+1) 00:40
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 11h 30m

Trên lịch Thành phố Hồ Chí Minh⇔Fukuoka Kiểm tra giá thấp nhất

Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất) Từ Fukuoka(FUK) USD298~

MUChina Eastern Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến USD327
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
Đã bán hết

cuối cùng này của vé đã được bán hết.

 • Hành trình 1

  China Eastern Airlines MU282,MU5087)

  • 2019/06/1602:35
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/06/16 17:15
  • Fukuoka
  • 12h 40m
 • Hành trình 2

  China Eastern Airlines MU5088,MU281)

  • 2019/06/2018:15
  • Fukuoka
  • 2019/06/21 (+1) 01:35
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 9h 20m

CIChina Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD488
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  China Airlines CI782,CI110)

  • 2019/06/1610:50
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/06/17 (+1) 09:55
  • Fukuoka
  • 21h 5m
 • Hành trình 2

  China Airlines CI117,CI781)

  • 2019/06/2021:00
  • Fukuoka
  • 2019/06/21 (+1) 09:50
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 14h 50m

CIChina Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD488
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  China Airlines CI784,CI110)

  • 2019/06/1617:45
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/06/17 (+1) 09:55
  • Fukuoka
  • 14h 10m
 • Hành trình 2

  China Airlines CI129,CI781)

  • 2019/06/2019:10
  • Fukuoka
  • 2019/06/21 (+1) 09:50
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 16h 40m

CIChina Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD488
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  China Airlines CI784,CI110)

  • 2019/06/1617:45
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/06/17 (+1) 09:55
  • Fukuoka
  • 14h 10m
 • Hành trình 2

  China Airlines CI117,CI781)

  • 2019/06/2021:00
  • Fukuoka
  • 2019/06/21 (+1) 09:50
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 14h 50m

PRPhilippine Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD423
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  Philippine Airlines PR598,PR426)

  • 2019/06/1615:30
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/06/17 (+1) 14:30
  • Fukuoka
  • 21h 0m
 • Hành trình 2

  Philippine Airlines PR425,PR597)

  • 2019/06/2015:30
  • Fukuoka
  • 2019/06/21 (+1) 14:30
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 25h 0m

BREva Air

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD365
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  Eva Air BR2382,BR106)

  • 2019/06/1601:50
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/06/16 11:20
  • Fukuoka
  • 7h 30m
 • Hành trình 2

  Eva Air BR105,BR391)

  • 2019/06/2012:20
  • Fukuoka
  • 2019/06/21 (+1) 11:40
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 25h 20m

BREva Air

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD394
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  UNI Air B730,BR106)

  • 2019/06/1601:50
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/06/16 11:20
  • Fukuoka
  • 7h 30m
 • Hành trình 2

  Eva Air BR105,B729)

  • 2019/06/2012:20
  • Fukuoka
  • 2019/06/20 22:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 11h 40m