1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xem chuyến bay đã đặt vé・Nhập Thông tin Khách hàng
 4. Xác nhận thông tin yêu cầu đặt vé
 5. Yêu cầu đặt vé hoàn tất
 6. Mua
Thành phố Hồ Chí Minh(SGN)Siem Reap(REP)

mỗi người / Thuế chi phí và phụ phí không được tính

Lọc theo lịch trình bay

Lọc theo Số điểm dừng

 • USD203
 • USD273

Lọc theo Hãng hàng không

K6Cambodia Angkor Air

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD41
(Phí hành lý theo hành lý ký gửi)
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:6.
 • Hành trình 1

  Cambodia Angkor Air K6825)

  • 2019/09/1013:45
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/09/10 15:25
  • Siem Reap (Angkor)
  • 1h 40m
  • Không ngừng

 • Hành trình 2

  Cambodia Angkor Air K6824)

  • 2019/10/1019:30
  • Siem Reap (Angkor)
  • 2019/10/10 21:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 1h 30m
  • Không ngừng

Trên lịch Thành phố Hồ Chí Minh⇔Siem Reap Kiểm tra giá thấp nhất

Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất) Từ Siem Reap(REP) USD183~

K6Cambodia Angkor Air

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD41
(Phí hành lý theo hành lý ký gửi)
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:6.
 • Hành trình 1

  Cambodia Angkor Air K6825)

  • 2019/09/1013:45
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/09/10 15:25
  • Siem Reap (Angkor)
  • 1h 40m
  • Không ngừng

 • Hành trình 2

  Cambodia Angkor Air K6822)

  • 2019/10/1020:55
  • Siem Reap (Angkor)
  • 2019/10/10 22:35
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 1h 40m
  • Không ngừng

K6Cambodia Angkor Air

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD41
(Phí hành lý theo hành lý ký gửi)
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:6.
 • Hành trình 1

  Cambodia Angkor Air K6825)

  • 2019/09/1013:45
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/09/10 15:25
  • Siem Reap (Angkor)
  • 1h 40m
  • Không ngừng

 • Hành trình 2

  Cambodia Angkor Air K6808)

  • 2019/10/1011:35
  • Siem Reap (Angkor)
  • 2019/10/10 13:10
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 1h 35m
  • Không ngừng

K6Cambodia Angkor Air

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD41
(Phí hành lý theo hành lý ký gửi)
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:4.
 • Hành trình 1

  Cambodia Angkor Air K6809)

  • 2019/09/1008:20
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/09/10 09:40
  • Siem Reap (Angkor)
  • 1h 20m
  • Không ngừng

 • Hành trình 2

  Cambodia Angkor Air K6808)

  • 2019/10/1011:35
  • Siem Reap (Angkor)
  • 2019/10/10 13:10
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 1h 35m
  • Không ngừng

K6Cambodia Angkor Air

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD41
(Phí hành lý theo hành lý ký gửi)
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:4.
 • Hành trình 1

  Cambodia Angkor Air K6809)

  • 2019/09/1008:20
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/09/10 09:40
  • Siem Reap (Angkor)
  • 1h 20m
  • Không ngừng

 • Hành trình 2

  Cambodia Angkor Air K6824)

  • 2019/10/1019:30
  • Siem Reap (Angkor)
  • 2019/10/10 21:00
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 1h 30m
  • Không ngừng

K6Cambodia Angkor Air

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD41
(Phí hành lý theo hành lý ký gửi)
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:4.
 • Hành trình 1

  Cambodia Angkor Air K6809)

  • 2019/09/1008:20
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/09/10 09:40
  • Siem Reap (Angkor)
  • 1h 20m
  • Không ngừng

 • Hành trình 2

  Cambodia Angkor Air K6822)

  • 2019/10/1020:55
  • Siem Reap (Angkor)
  • 2019/10/10 22:35
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 1h 40m
  • Không ngừng

K6Cambodia Angkor Air

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD41
(Phí hành lý theo hành lý ký gửi)
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:4.
 • Hành trình 1

  Cambodia Angkor Air K6821)

  • 2019/09/1017:25
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/09/10 18:50
  • Siem Reap (Angkor)
  • 1h 25m
  • Không ngừng

 • Hành trình 2

  Cambodia Angkor Air K6808)

  • 2019/10/1011:35
  • Siem Reap (Angkor)
  • 2019/10/10 13:10
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 1h 35m
  • Không ngừng

K6Cambodia Angkor Air

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD41
(Phí hành lý theo hành lý ký gửi)
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:4.
 • Hành trình 1

  Cambodia Angkor Air K6821)

  • 2019/09/1017:25
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/09/10 18:50
  • Siem Reap (Angkor)
  • 1h 25m
  • Không ngừng

 • Hành trình 2

  Cambodia Angkor Air K6822)

  • 2019/10/1020:55
  • Siem Reap (Angkor)
  • 2019/10/10 22:35
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 1h 40m
  • Không ngừng