1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xác nhận chuyến bay đã đặt・Nhập thông tin hành khách
 4. Xác nhận thông tin đăng ký
 5. Đăng ký vé hoàn tất
 6. Mua vé

Vui lòng đợi...

Đang tìm kiếm ()

Lọc theo lịch trình bay

Lọc theo số điểm dừng

 • USD343
 • USD519

Lọc theo hãng hàng không

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD344
Còn lại :7.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN815)

  • 2023/07/2918:45
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2023/07/29 19:50
  • Siem Reap (Angkor)
  • 1h 5m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN812)

  • 2023/08/0218:20
  • Siem Reap (Angkor)
  • 2023/08/02 19:40
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 1h 20m
  • Bay thẳng

Trên lịch Thành phố Hồ Chí Minh⇔Siem Reap Kiểm tra giá thấp nhất

Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất) Từ Siem Reap(REP) USD343~

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD344
Còn lại :7.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN815)

  • 2023/07/2918:45
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2023/07/29 19:50
  • Siem Reap (Angkor)
  • 1h 5m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN814)

  • 2023/08/0220:45
  • Siem Reap (Angkor)
  • 2023/08/02 22:10
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 1h 25m
  • Bay thẳng

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD364
Còn lại :7.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN813)

  • 2023/07/2916:15
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2023/07/29 17:30
  • Siem Reap (Angkor)
  • 1h 15m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN812)

  • 2023/08/0218:20
  • Siem Reap (Angkor)
  • 2023/08/02 19:40
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 1h 20m
  • Bay thẳng

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD364
Còn lại :7.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN813)

  • 2023/07/2916:15
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2023/07/29 17:30
  • Siem Reap (Angkor)
  • 1h 15m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN814)

  • 2023/08/0220:45
  • Siem Reap (Angkor)
  • 2023/08/02 22:10
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 1h 25m
  • Bay thẳng

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD408
Còn lại :7.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN3825)

  • 2023/07/2913:40
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2023/07/29 14:55
  • Siem Reap (Angkor)
  • 1h 15m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN812)

  • 2023/08/0218:20
  • Siem Reap (Angkor)
  • 2023/08/02 19:40
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 1h 20m
  • Bay thẳng

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD408
Còn lại :7.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN3825)

  • 2023/07/2913:40
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2023/07/29 14:55
  • Siem Reap (Angkor)
  • 1h 15m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN814)

  • 2023/08/0220:45
  • Siem Reap (Angkor)
  • 2023/08/02 22:10
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 1h 25m
  • Bay thẳng

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD418
Còn lại :7.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN815)

  • 2023/07/2918:45
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2023/07/29 19:50
  • Siem Reap (Angkor)
  • 1h 5m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN3818)

  • 2023/08/0211:50
  • Siem Reap (Angkor)
  • 2023/08/02 13:05
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 1h 15m
  • Bay thẳng

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD439
Còn lại :7.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN813)

  • 2023/07/2916:15
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2023/07/29 17:30
  • Siem Reap (Angkor)
  • 1h 15m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN3818)

  • 2023/08/0211:50
  • Siem Reap (Angkor)
  • 2023/08/02 13:05
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 1h 15m
  • Bay thẳng