1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xem chuyến bay đã đặt vé・Nhập Thông tin Khách hàng
 4. Xác nhận thông tin yêu cầu đặt vé
 5. Yêu cầu đặt vé hoàn tất
 6. Mua
Thành phố Hồ Chí Minh(SGN)Tokyo(TYO)

mỗi người / Thuế chi phí và phụ phí không được tính

Lọc theo lịch trình bay

Lọc theo Số điểm dừng

 • USD569
 • USD564

Lọc theo Hãng hàng không

CXCathay Pacific

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD380
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:5.
 • Hành trình 1

  Cathay Pacific CX772,CX500)

  • 2019/07/1206:20
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/07/12 20:35
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 12h 15m
 • Hành trình 2

  Cathay Pacific CX509,CX799)

  • 2019/07/1909:15
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 2019/07/19 17:55
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 10h 40m

Trên lịch Thành phố Hồ Chí Minh⇔Tokyo Kiểm tra giá thấp nhất

Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất) Từ Tokyo(HND) USD314~

Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất) Từ Tokyo(NRT) USD318~

CXCathay Pacific

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD380
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:5.
 • Hành trình 1

  Cathay Pacific CX772,CX500)

  • 2019/07/1206:20
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/07/12 20:35
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 12h 15m
 • Hành trình 2

  Cathay Pacific CX501,CX799)

  • 2019/07/1910:40
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 2019/07/19 17:55
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 9h 15m

CXCathay Pacific

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD380
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:5.
 • Hành trình 1

  Cathay Pacific CX772,CX500)

  • 2019/07/1206:20
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/07/12 20:35
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 12h 15m
 • Hành trình 2

  Cathay Pacific CX527,CX721)

  • 2019/07/1914:45
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 2019/07/20 (+1) 00:05
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 11h 20m

CXCathay Pacific

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD380
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:5.
 • Hành trình 1

  Cathay Pacific CX772,CX500)

  • 2019/07/1206:20
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/07/12 20:35
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 12h 15m
 • Hành trình 2

  Cathay Pacific CX451,CX721)

  • 2019/07/1915:40
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 2019/07/20 (+1) 00:05
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 10h 25m

CXCathay Pacific

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD380
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:5.
 • Hành trình 1

  Cathay Pacific CX772,CX500)

  • 2019/07/1206:20
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/07/12 20:35
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 12h 15m
 • Hành trình 2

  Cathay Pacific CX521,CX721)

  • 2019/07/1917:15
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 2019/07/20 (+1) 00:05
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 8h 50m

CXCathay Pacific

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD380
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  Cathay Pacific CX772,CX542)

  • 2019/07/1206:20
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/07/12 21:35
  • Sân bay Haneda
  • 13h 15m
 • Hành trình 2

  Cathay Pacific CX509,CX799)

  • 2019/07/1909:15
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 2019/07/19 17:55
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 10h 40m

CXCathay Pacific

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD380
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  Cathay Pacific CX772,CX542)

  • 2019/07/1206:20
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/07/12 21:35
  • Sân bay Haneda
  • 13h 15m
 • Hành trình 2

  Cathay Pacific CX501,CX799)

  • 2019/07/1910:40
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 2019/07/19 17:55
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 9h 15m

CXCathay Pacific

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD380
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  Cathay Pacific CX772,CX542)

  • 2019/07/1206:20
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 2019/07/12 21:35
  • Sân bay Haneda
  • 13h 15m
 • Hành trình 2

  Cathay Pacific CX527,CX721)

  • 2019/07/1914:45
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 2019/07/20 (+1) 00:05
  • Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất)
  • 11h 20m