1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xem chuyến bay đã đặt vé・Nhập Thông tin Khách hàng
 4. Xác nhận thông tin yêu cầu đặt vé
 5. Yêu cầu đặt vé hoàn tất
 6. Mua
Hà Nội(HAN)Bangkok(BKK)

mỗi người / Thuế chi phí và phụ phí không được tính

Lọc theo lịch trình bay

Lọc theo Số điểm dừng

 • USD256
 • USD304
 • USD820

Lọc theo Hãng hàng không

PGBangkok Airways

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD112
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:4.
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways PG4280)

  • 2019/09/1308:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/09/13 10:50
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 2h 0m
  • Không ngừng

 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG4281)

  • 2019/09/1611:55
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 2019/09/16 13:55
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2h 0m
  • Không ngừng

PGBangkok Airways

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD112
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:4.
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways PG4280)

  • 2019/09/1308:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/09/13 10:50
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 2h 0m
  • Không ngừng

 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG4285)

  • 2019/09/1615:55
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 2019/09/16 17:55
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2h 0m
  • Không ngừng

PGBangkok Airways

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD112
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:4.
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways PG4280)

  • 2019/09/1308:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/09/13 10:50
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 2h 0m
  • Không ngừng

 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG4287)

  • 2019/09/1619:05
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 2019/09/16 21:05
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2h 0m
  • Không ngừng

PGBangkok Airways

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD112
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:4.
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways PG4284)

  • 2019/09/1312:45
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/09/13 14:45
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 2h 0m
  • Không ngừng

 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG4281)

  • 2019/09/1611:55
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 2019/09/16 13:55
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2h 0m
  • Không ngừng

PGBangkok Airways

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD112
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:4.
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways PG4284)

  • 2019/09/1312:45
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/09/13 14:45
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 2h 0m
  • Không ngừng

 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG4285)

  • 2019/09/1615:55
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 2019/09/16 17:55
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2h 0m
  • Không ngừng

PGBangkok Airways

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD112
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:4.
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways PG4284)

  • 2019/09/1312:45
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/09/13 14:45
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 2h 0m
  • Không ngừng

 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG4287)

  • 2019/09/1619:05
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 2019/09/16 21:05
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2h 0m
  • Không ngừng

PGBangkok Airways

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD112
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:4.
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways PG4286)

  • 2019/09/1316:05
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/09/13 18:05
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 2h 0m
  • Không ngừng

 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG4281)

  • 2019/09/1611:55
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 2019/09/16 13:55
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2h 0m
  • Không ngừng

PGBangkok Airways

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD112
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:4.
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways PG4286)

  • 2019/09/1316:05
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/09/13 18:05
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 2h 0m
  • Không ngừng

 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG4285)

  • 2019/09/1615:55
  • Bangkok (Suvarnabhumi)
  • 2019/09/16 17:55
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2h 0m
  • Không ngừng