1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xem chuyến bay đã đặt vé・Nhập Thông tin Khách hàng
 4. Xác nhận thông tin yêu cầu đặt vé
 5. Yêu cầu đặt vé hoàn tất
 6. Mua
Hà Nội(HAN)Seoul(SEL)

mỗi người / Thuế chi phí và phụ phí không được tính

Lọc theo lịch trình bay

Lọc theo Số điểm dừng

 • USD252
 • USD295

Lọc theo Hãng hàng không

LJJin Air

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD111
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:7.
 • Hành trình 1

  Jin Air LJ58)

  • 2019/06/1800:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/06/18 07:20
  • Incheon
  • 4h 30m
  • Không ngừng

 • Hành trình 2

  Jin Air LJ57)

  • 2019/06/2120:35
  • Incheon
  • 2019/06/21 23:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 5h 15m
  • Không ngừng

ZHShenzhen Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD172
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  Shenzhen Airlines ZH9088,ZH9033)

  • 2019/06/1803:20
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/06/18 13:55
  • Incheon
  • 8h 35m
 • Hành trình 2

  Shenzhen Airlines ZH9032,ZH9087)

  • 2019/06/2116:40
  • Incheon
  • 2019/06/22 (+1) 02:00
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 11h 20m

CZChina Southern Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD182
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  China Southern Airlines CZ372,CZ339)

  • 2019/06/1808:15
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/06/18 20:45
  • Incheon
  • 10h 30m
 • Hành trình 2

  China Southern Airlines CZ340,CZ371)

  • 2019/06/2111:15
  • Incheon
  • 2019/06/21 23:15
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 14h 0m

CZChina Southern Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD182
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  China Southern Airlines CZ372,CZ339)

  • 2019/06/1808:15
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/06/18 20:45
  • Incheon
  • 10h 30m
 • Hành trình 2

  China Southern Airlines CZ3062,CZ371)

  • 2019/06/2116:25
  • Incheon
  • 2019/06/21 23:15
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 8h 50m

CZChina Southern Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD182
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  China Southern Airlines CZ372,CZ339)

  • 2019/06/1808:15
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/06/18 20:45
  • Incheon
  • 10h 30m
 • Hành trình 2

  China Southern Airlines CZ3062,CZ3049)

  • 2019/06/2116:25
  • Incheon
  • 2019/06/22 (+1) 10:45
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 20h 20m

CZChina Southern Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD182
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  China Southern Airlines CZ3050,CZ339)

  • 2019/06/1811:45
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/06/18 20:45
  • Incheon
  • 7h 0m
 • Hành trình 2

  China Southern Airlines CZ340,CZ371)

  • 2019/06/2111:15
  • Incheon
  • 2019/06/21 23:15
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 14h 0m

CZChina Southern Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD182
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  China Southern Airlines CZ3050,CZ339)

  • 2019/06/1811:45
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/06/18 20:45
  • Incheon
  • 7h 0m
 • Hành trình 2

  China Southern Airlines CZ3062,CZ371)

  • 2019/06/2116:25
  • Incheon
  • 2019/06/21 23:15
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 8h 50m

CZChina Southern Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD182
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  China Southern Airlines CZ3050,CZ339)

  • 2019/06/1811:45
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/06/18 20:45
  • Incheon
  • 7h 0m
 • Hành trình 2

  China Southern Airlines CZ3062,CZ3049)

  • 2019/06/2116:25
  • Incheon
  • 2019/06/22 (+1) 10:45
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 20h 20m