1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xác nhận chuyến bay đã đặt・Nhập thông tin hành khách
 4. Xác nhận thông tin đăng ký
 5. Đăng ký vé hoàn tất
 6. Mua vé

Vui lòng đợi...

Đang tìm kiếm ()

Lọc theo lịch trình bay

Lọc theo số điểm dừng

 • USD296
 • USD394

Lọc theo hãng hàng không

Bamboo Airways 飛行機 最安値Bamboo Airways

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD297
 • Hành trình 1

  Bamboo Airways QH450)

  • 2023/04/2003:05
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2023/04/20 09:25
  • Incheon
  • 4h 20m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Bamboo Airways QH451)

  • 2023/04/2311:40
  • Incheon
  • 2023/04/23 14:15
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 4h 35m
  • Bay thẳng

Korean Air 飛行機 最安値Korean Air

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD509
 • Hành trình 1

  Korean Air KE442)

  • 2023/04/2012:15
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2023/04/20 18:50
  • Incheon
  • 4h 35m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Korean Air KE455)

  • 2023/04/2319:05
  • Incheon
  • 2023/04/23 21:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 4h 45m
  • Bay thẳng

Korean Air 飛行機 最安値Korean Air

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD509
 • Hành trình 1

  Korean Air KE442)

  • 2023/04/2012:15
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2023/04/20 18:50
  • Incheon
  • 4h 35m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Korean Air KE441)

  • 2023/04/2308:00
  • Incheon
  • 2023/04/23 10:55
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 4h 55m
  • Bay thẳng

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD530
Còn lại :7.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN414)

  • 2023/04/2010:20
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2023/04/20 16:35
  • Incheon
  • 4h 15m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN417)

  • 2023/04/2310:05
  • Incheon
  • 2023/04/23 12:30
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 4h 25m
  • Bay thẳng

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD530
Còn lại :7.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN414)

  • 2023/04/2010:20
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2023/04/20 16:35
  • Incheon
  • 4h 15m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN415)

  • 2023/04/2318:05
  • Incheon
  • 2023/04/23 20:30
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 4h 25m
  • Bay thẳng

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD550
Còn lại :7.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN416)

  • 2023/04/2023:35
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2023/04/21 (+1) 05:50
  • Incheon
  • 4h 15m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN417)

  • 2023/04/2310:05
  • Incheon
  • 2023/04/23 12:30
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 4h 25m
  • Bay thẳng

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD550
Còn lại :7.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN416)

  • 2023/04/2023:35
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2023/04/21 (+1) 05:50
  • Incheon
  • 4h 15m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN415)

  • 2023/04/2318:05
  • Incheon
  • 2023/04/23 20:30
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 4h 25m
  • Bay thẳng

Korean Air 飛行機 最安値Korean Air

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD582
 • Hành trình 1

  Korean Air KE442)

  • 2023/04/2012:15
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2023/04/20 18:50
  • Incheon
  • 4h 35m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Korean Air KE5683)

  • 2023/04/2310:05
  • Incheon
  • 2023/04/23 12:30
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 4h 25m
  • Bay thẳng