1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xác nhận chuyến bay đã đặt・Nhập thông tin hành khách
 4. Xác nhận thông tin đăng ký
 5. Đăng ký vé hoàn tất
 6. Mua vé

Vui lòng đợi...

Đang tìm kiếm ()

Lọc theo lịch trình bay

Lọc theo số điểm dừng

 • USD310
 • USD310

Lọc theo hãng hàng không

JX 飛行機 最安値JX

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD311
 • Hành trình 1

  JX JX716)

  • 2023/04/2111:10
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2023/04/21 15:05
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2h 55m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  JX JX715)

  • 2023/04/2408:10
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2023/04/24 10:10
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 3h 0m
  • Bay thẳng

China Airlines 飛行機 最安値China Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD311
 • Hành trình 1

  China Airlines CI794)

  • 2023/04/2117:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2023/04/21 21:35
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2h 45m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  China Airlines CI791)

  • 2023/04/2408:25
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2023/04/24 10:35
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 3h 10m
  • Bay thẳng

China Airlines 飛行機 最安値China Airlines

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD311
 • Hành trình 1

  China Airlines CI794)

  • 2023/04/2117:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2023/04/21 21:35
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2h 45m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  China Airlines CI793)

  • 2023/04/2414:40
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2023/04/24 16:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 3h 10m
  • Bay thẳng

Eva Air 飛行機 最安値Eva Air

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD312
 • Hành trình 1

  Eva Air BR398)

  • 2023/04/2112:05
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2023/04/21 15:55
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2h 50m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Eva Air BR397)

  • 2023/04/2409:00
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2023/04/24 11:05
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 3h 5m
  • Bay thẳng

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD316
Còn lại :4.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN6021,VN570)

  • 2023/04/2121:10
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2023/04/22 (+1) 05:50
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 7h 40m
 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN579)

  • 2023/04/2417:30
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2023/04/24 20:00
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 3h 30m
  • Bay thẳng

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD316
Còn lại :4.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN221,VN570)

  • 2023/04/2121:00
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2023/04/22 (+1) 05:50
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 7h 50m
 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN579)

  • 2023/04/2417:30
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2023/04/24 20:00
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 3h 30m
  • Bay thẳng

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD311
Còn lại :4.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN6021,VN570)

  • 2023/04/2121:10
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2023/04/22 (+1) 05:50
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 7h 40m
 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN571,VN212)

  • 2023/04/2407:45
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2023/04/24 14:15
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 7h 30m

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD311
Còn lại :4.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN221,VN570)

  • 2023/04/2121:00
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2023/04/22 (+1) 05:50
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 7h 50m
 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN571,VN212)

  • 2023/04/2407:45
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2023/04/24 14:15
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 7h 30m