1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xem chuyến bay đã đặt vé・Nhập Thông tin Khách hàng
 4. Xác nhận thông tin yêu cầu đặt vé
 5. Yêu cầu đặt vé hoàn tất
 6. Mua
Hà Nội(HAN)Taipei(TPE)

mỗi người / Thuế chi phí và phụ phí không được tính

Lọc theo lịch trình bay

Lọc theo Số điểm dừng

 • USD324
 • USD330

Lọc theo Hãng hàng không

CIChina Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD237
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  China Airlines CI792)

  • 2019/12/2311:35
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/12/23 15:10
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2h 35m
  • Không ngừng

 • Hành trình 2

  China Airlines CI791)

  • 2019/12/2808:25
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2019/12/28 10:35
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 3h 10m
  • Không ngừng

CIChina Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD237
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  China Airlines CI792)

  • 2019/12/2311:35
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/12/23 15:10
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2h 35m
  • Không ngừng

 • Hành trình 2

  China Airlines CI9123)

  • 2019/12/2813:20
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2019/12/28 15:25
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 3h 5m
  • Không ngừng

CIChina Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD237
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:2.
 • Hành trình 1

  China Airlines CI9024)

  • 2019/12/2317:35
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/12/23 21:05
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2h 30m
  • Không ngừng

 • Hành trình 2

  China Airlines CI791)

  • 2019/12/2808:25
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2019/12/28 10:35
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 3h 10m
  • Không ngừng

CIChina Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD237
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:2.
 • Hành trình 1

  China Airlines CI9024)

  • 2019/12/2317:35
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/12/23 21:05
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2h 30m
  • Không ngừng

 • Hành trình 2

  China Airlines CI9123)

  • 2019/12/2813:20
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2019/12/28 15:25
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 3h 5m
  • Không ngừng

CIChina Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD237
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  China Airlines CI794)

  • 2019/12/2318:40
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/12/23 22:15
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2h 35m
  • Không ngừng

 • Hành trình 2

  China Airlines CI791)

  • 2019/12/2808:25
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2019/12/28 10:35
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 3h 10m
  • Không ngừng

CIChina Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD237
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  China Airlines CI794)

  • 2019/12/2318:40
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/12/23 22:15
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2h 35m
  • Không ngừng

 • Hành trình 2

  China Airlines CI9123)

  • 2019/12/2813:20
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2019/12/28 15:25
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 3h 5m
  • Không ngừng

NXAir Macau

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD202
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:4.
 • Hành trình 1

  Air Macau NX897,NX618)

  • 2019/12/2323:15
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/12/24 (+1) 19:15
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 19h 0m
 • Hành trình 2

  Air Macau NX631,NX898)

  • 2019/12/2810:50
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2019/12/28 21:45
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 11h 55m

NXAir Macau

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD202
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:4.
 • Hành trình 1

  Air Macau NX897,NX620)

  • 2019/12/2323:15
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/12/24 (+1) 22:30
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 22h 15m
 • Hành trình 2

  Air Macau NX631,NX898)

  • 2019/12/2810:50
  • Đào Viên, Đài Loan
  • 2019/12/28 21:45
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 11h 55m