1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xem chuyến bay đã đặt vé・Nhập Thông tin Khách hàng
 4. Xác nhận thông tin yêu cầu đặt vé
 5. Yêu cầu đặt vé hoàn tất
 6. Mua
Hà Nội(HAN)Tokyo(TYO)

mỗi người / Thuế chi phí và phụ phí không được tính

Lọc theo lịch trình bay

Lọc theo Số điểm dừng

 • USD574
 • USD285

Lọc theo Hãng hàng không

SLThai Lion Air

Khứ hồi / Giá trực tuyến USD148
(Phí hành lý theo hành lý ký gửi)
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
Đã bán hết

cuối cùng này của vé đã được bán hết.

 • Hành trình 1

  Thai Lion Air SL185,SL300)

  • 2019/08/0520:45
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/08/06 (+1) 09:10
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 10h 25m
 • Hành trình 2

  Thai Lion Air SL301,SL184)

  • 2019/08/2110:40
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 2019/08/21 19:45
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 11h 5m

NXAir Macau

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD302
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:4.
 • Hành trình 1

  Air Macau NX897,NX862)

  • 2019/08/0523:15
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/08/06 (+1) 15:00
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 13h 45m
 • Hành trình 2

  Air Macau NX867,NX898)

  • 2019/08/2120:00
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 2019/08/22 (+1) 21:45
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 27h 45m

NXAir Macau

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD302
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:4.
 • Hành trình 1

  Air Macau NX897,NX868)

  • 2019/08/0523:15
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/08/06 (+1) 19:00
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 17h 45m
 • Hành trình 2

  Air Macau NX867,NX898)

  • 2019/08/2120:00
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 2019/08/22 (+1) 21:45
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 27h 45m

NXAir Macau

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD343
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:4.
 • Hành trình 1

  Air Macau NX897,NX862)

  • 2019/08/0523:15
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/08/06 (+1) 15:00
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 13h 45m
 • Hành trình 2

  Air Macau NX861,NX898)

  • 2019/08/2116:00
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 2019/08/21 21:45
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 7h 45m

NXAir Macau

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD343
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:4.
 • Hành trình 1

  Air Macau NX897,NX868)

  • 2019/08/0523:15
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/08/06 (+1) 19:00
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 17h 45m
 • Hành trình 2

  Air Macau NX861,NX898)

  • 2019/08/2116:00
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 2019/08/21 21:45
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 7h 45m

PRPhilippine Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD383
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  Philippine Airlines PR596,PR432)

  • 2019/08/0501:45
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/08/05 20:10
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 16h 25m
 • Hành trình 2

  Philippine Airlines PR431,PR595)

  • 2019/08/2109:30
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 2019/08/22 (+1) 00:45
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 17h 15m

PRPhilippine Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD383
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  Philippine Airlines PR596,PR432)

  • 2019/08/0501:45
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/08/05 20:10
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 16h 25m
 • Hành trình 2

  Philippine Airlines PR427,PR595)

  • 2019/08/2113:40
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 2019/08/22 (+1) 00:45
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 13h 5m

PRPhilippine Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD383
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  Philippine Airlines PR596,PR424)

  • 2019/08/0501:45
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/08/06 (+1) 00:15
  • Sân bay Haneda
  • 20h 30m
 • Hành trình 2

  Philippine Airlines PR431,PR595)

  • 2019/08/2109:30
  • Sân bay Quốc tế Narita
  • 2019/08/22 (+1) 00:45
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 17h 15m