1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xác nhận chuyến bay đã đặt・Nhập thông tin hành khách
 4. Xác nhận thông tin đăng ký
 5. Đăng ký vé hoàn tất
 6. Mua vé

Vui lòng đợi...

Đang tìm kiếm ()

Lọc theo lịch trình bay

Lọc theo số điểm dừng

 • USD483
 • USD483

Lọc theo hãng hàng không

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD484
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN356)

  • 2023/08/2301:15
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2023/08/23 07:30
  • Fukuoka
  • 4h 15m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN357)

  • 2023/08/2710:30
  • Fukuoka
  • 2023/08/27 13:00
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 4h 30m
  • Bay thẳng

Trên lịch Hà Nội⇔Fukuoka Kiểm tra giá thấp nhất

Hà Nội (Nội Bài) Từ Fukuoka(FUK) USD483~

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD484
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN263,VN350)

  • 2023/08/2320:00
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2023/08/24 (+1) 07:30
  • Fukuoka
  • 9h 30m
 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN357)

  • 2023/08/2710:30
  • Fukuoka
  • 2023/08/27 13:00
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 4h 30m
  • Bay thẳng

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD489
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN356)

  • 2023/08/2301:15
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2023/08/23 07:30
  • Fukuoka
  • 4h 15m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN351,VN216)

  • 2023/08/2710:30
  • Fukuoka
  • 2023/08/27 18:15
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 9h 45m

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD489
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN356)

  • 2023/08/2301:15
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2023/08/23 07:30
  • Fukuoka
  • 4h 15m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN351,VN254)

  • 2023/08/2710:30
  • Fukuoka
  • 2023/08/27 19:15
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 10h 45m

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD489
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN356)

  • 2023/08/2301:15
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2023/08/23 07:30
  • Fukuoka
  • 4h 15m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN351,VN264)

  • 2023/08/2710:30
  • Fukuoka
  • 2023/08/27 19:45
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 11h 15m

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD484
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN257,VN350)

  • 2023/08/2317:10
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2023/08/24 (+1) 07:30
  • Fukuoka
  • 12h 20m
 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN357)

  • 2023/08/2710:30
  • Fukuoka
  • 2023/08/27 13:00
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 4h 30m
  • Bay thẳng

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD484
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN217,VN350)

  • 2023/08/2317:00
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2023/08/24 (+1) 07:30
  • Fukuoka
  • 12h 30m
 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN357)

  • 2023/08/2710:30
  • Fukuoka
  • 2023/08/27 13:00
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 4h 30m
  • Bay thẳng

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD484
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN255,VN350)

  • 2023/08/2316:00
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2023/08/24 (+1) 07:30
  • Fukuoka
  • 13h 30m
 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN357)

  • 2023/08/2710:30
  • Fukuoka
  • 2023/08/27 13:00
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 4h 30m
  • Bay thẳng