1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xem chuyến bay đã đặt vé・Nhập Thông tin Khách hàng
 4. Xác nhận thông tin yêu cầu đặt vé
 5. Yêu cầu đặt vé hoàn tất
 6. Mua
Hà Nội(HAN)Fukuoka(FUK)

mỗi người / Thuế chi phí và phụ phí không được tính

Lọc theo lịch trình bay

Lọc theo Số điểm dừng

 • USD782
 • USD615

Lọc theo Hãng hàng không

CIChina Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD514
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  China Airlines CI794,CI110)

  • 2019/09/1617:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/09/17 (+1) 09:55
  • Fukuoka
  • 14h 5m
 • Hành trình 2

  China Airlines CI111,CI793)

  • 2019/09/2210:55
  • Fukuoka
  • 2019/09/22 16:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 7h 55m

Trên lịch Hà Nội⇔Fukuoka Kiểm tra giá thấp nhất

Hà Nội (Nội Bài) Từ Fukuoka(FUK) USD301~

CIChina Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD514
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  China Airlines CI794,CI110)

  • 2019/09/1617:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/09/17 (+1) 09:55
  • Fukuoka
  • 14h 5m
 • Hành trình 2

  China Airlines CI111,CI791)

  • 2019/09/2210:55
  • Fukuoka
  • 2019/09/23 (+1) 10:35
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 25h 40m

CIChina Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD514
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  China Airlines CI794,CI110)

  • 2019/09/1617:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/09/17 (+1) 09:55
  • Fukuoka
  • 14h 5m
 • Hành trình 2

  China Airlines CI129,CI791)

  • 2019/09/2219:10
  • Fukuoka
  • 2019/09/23 (+1) 10:35
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 17h 25m

CIChina Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD514
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  China Airlines CI794,CI110)

  • 2019/09/1617:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/09/17 (+1) 09:55
  • Fukuoka
  • 14h 5m
 • Hành trình 2

  China Airlines CI129,CI793)

  • 2019/09/2219:10
  • Fukuoka
  • 2019/09/23 (+1) 16:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 23h 40m

CIChina Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD514
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  China Airlines CI794,CI110)

  • 2019/09/1617:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/09/17 (+1) 09:55
  • Fukuoka
  • 14h 5m
 • Hành trình 2

  China Airlines CI117,CI791)

  • 2019/09/2221:00
  • Fukuoka
  • 2019/09/23 (+1) 10:35
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 15h 35m

CIChina Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD514
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  China Airlines CI794,CI110)

  • 2019/09/1617:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/09/17 (+1) 09:55
  • Fukuoka
  • 14h 5m
 • Hành trình 2

  China Airlines CI117,CI793)

  • 2019/09/2221:00
  • Fukuoka
  • 2019/09/23 (+1) 16:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 21h 50m

CIChina Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD514
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  China Airlines CI794,CI128)

  • 2019/09/1617:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/09/17 (+1) 18:05
  • Fukuoka
  • 22h 15m
 • Hành trình 2

  China Airlines CI111,CI793)

  • 2019/09/2210:55
  • Fukuoka
  • 2019/09/22 16:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 7h 55m

CIChina Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD514
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  China Airlines CI794,CI128)

  • 2019/09/1617:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/09/17 (+1) 18:05
  • Fukuoka
  • 22h 15m
 • Hành trình 2

  China Airlines CI111,CI791)

  • 2019/09/2210:55
  • Fukuoka
  • 2019/09/23 (+1) 10:35
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 25h 40m