1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xem chuyến bay đã đặt vé・Nhập Thông tin Khách hàng
 4. Xác nhận thông tin yêu cầu đặt vé
 5. Yêu cầu đặt vé hoàn tất
 6. Mua
Hà Nội(HAN)Osaka(OSA)

mỗi người / Thuế chi phí và phụ phí không được tính

Lọc theo lịch trình bay

Lọc theo Số điểm dừng

 • USD537
 • USD437
 • USD1,190

Lọc theo Hãng hàng không

LJJin Air

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD266
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  Jin Air LJ58,LJ281)

  • 2019/06/2400:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/06/24 12:10
  • Osaka (Kansai)
  • 9h 20m
 • Hành trình 2

  Jin Air LJ284,LJ57)

  • 2019/06/2719:05
  • Osaka (Kansai)
  • 2019/06/28 (+1) 23:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 30h 45m

LJJin Air

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD266
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  Jin Air LJ58,LJ213)

  • 2019/06/2400:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/06/24 15:25
  • Osaka (Kansai)
  • 12h 35m
 • Hành trình 2

  Jin Air LJ284,LJ57)

  • 2019/06/2719:05
  • Osaka (Kansai)
  • 2019/06/28 (+1) 23:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 30h 45m

LJJin Air

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD266
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  Jin Air LJ58,LJ283)

  • 2019/06/2400:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/06/24 17:45
  • Osaka (Kansai)
  • 14h 55m
 • Hành trình 2

  Jin Air LJ284,LJ57)

  • 2019/06/2719:05
  • Osaka (Kansai)
  • 2019/06/28 (+1) 23:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 30h 45m

CZChina Southern Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD292
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  China Southern Airlines CZ8470,CZ8425)

  • 2019/06/2416:45
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/06/25 (+1) 13:55
  • Osaka (Kansai)
  • 19h 10m
 • Hành trình 2

  China Southern Airlines CZ394,CZ8315)

  • 2019/06/2709:00
  • Osaka (Kansai)
  • 2019/06/27 14:45
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 7h 45m

CZChina Southern Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD292
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  China Southern Airlines CZ8470,CZ8425)

  • 2019/06/2416:45
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/06/25 (+1) 13:55
  • Osaka (Kansai)
  • 19h 10m
 • Hành trình 2

  China Southern Airlines CZ394,CZ371)

  • 2019/06/2709:00
  • Osaka (Kansai)
  • 2019/06/27 23:15
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 16h 15m

CZChina Southern Airlines

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD292
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  China Southern Airlines CZ8470,CZ8425)

  • 2019/06/2416:45
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/06/25 (+1) 13:55
  • Osaka (Kansai)
  • 19h 10m
 • Hành trình 2

  China Southern Airlines CZ394,CZ3049)

  • 2019/06/2709:00
  • Osaka (Kansai)
  • 2019/06/28 (+1) 10:45
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 27h 45m

LJJin Air

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD282
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  Jin Air LJ58,LJ281)

  • 2019/06/2400:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/06/24 12:10
  • Osaka (Kansai)
  • 9h 20m
 • Hành trình 2

  Jin Air LJ282,LJ57)

  • 2019/06/2713:10
  • Osaka (Kansai)
  • 2019/06/27 23:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 12h 40m

LJJin Air

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD282
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
 • Hành trình 1

  Jin Air LJ58,LJ281)

  • 2019/06/2400:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/06/24 12:10
  • Osaka (Kansai)
  • 9h 20m
 • Hành trình 2

  Jin Air LJ214,LJ57)

  • 2019/06/2716:45
  • Osaka (Kansai)
  • 2019/06/27 23:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 9h 5m