1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xác nhận chuyến bay đã đặt・Nhập thông tin hành khách
 4. Xác nhận thông tin đăng ký
 5. Đăng ký vé hoàn tất
 6. Mua vé

Vui lòng đợi...

Đang tìm kiếm ()

Lọc theo lịch trình bay

Lọc theo số điểm dừng

 • USD324
 • USD349

Lọc theo hãng hàng không

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD325
Còn lại :7.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN837)

  • 2023/09/2915:30
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2023/09/29 17:10
  • Siem Reap (Angkor)
  • 1h 40m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN3826)

  • 2023/10/0915:35
  • Siem Reap (Angkor)
  • 2023/10/09 17:10
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 1h 35m
  • Bay thẳng

Trên lịch Hà Nội⇔Siem Reap Kiểm tra giá thấp nhất

Hà Nội (Nội Bài) Từ Siem Reap(REP) USD324~

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD325
Còn lại :7.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN843)

  • 2023/09/2917:40
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2023/09/29 19:30
  • Siem Reap (Angkor)
  • 1h 50m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN3826)

  • 2023/10/0915:35
  • Siem Reap (Angkor)
  • 2023/10/09 17:10
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 1h 35m
  • Bay thẳng

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD334
Còn lại :7.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN837)

  • 2023/09/2915:30
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2023/09/29 17:10
  • Siem Reap (Angkor)
  • 1h 40m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN836)

  • 2023/10/0918:05
  • Siem Reap (Angkor)
  • 2023/10/09 19:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 1h 45m
  • Bay thẳng

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD334
Còn lại :7.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN843)

  • 2023/09/2917:40
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2023/09/29 19:30
  • Siem Reap (Angkor)
  • 1h 50m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN836)

  • 2023/10/0918:05
  • Siem Reap (Angkor)
  • 2023/10/09 19:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 1h 45m
  • Bay thẳng

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD334
Còn lại :7.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN837)

  • 2023/09/2915:30
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2023/09/29 17:10
  • Siem Reap (Angkor)
  • 1h 40m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN842)

  • 2023/10/0920:25
  • Siem Reap (Angkor)
  • 2023/10/09 22:30
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2h 5m
  • Bay thẳng

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD334
Còn lại :7.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN843)

  • 2023/09/2917:40
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2023/09/29 19:30
  • Siem Reap (Angkor)
  • 1h 50m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN842)

  • 2023/10/0920:25
  • Siem Reap (Angkor)
  • 2023/10/09 22:30
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2h 5m
  • Bay thẳng

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD341
Còn lại :7.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN3827)

  • 2023/09/2918:10
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2023/09/29 20:00
  • Siem Reap (Angkor)
  • 1h 50m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN3826)

  • 2023/10/0915:35
  • Siem Reap (Angkor)
  • 2023/10/09 17:10
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 1h 35m
  • Bay thẳng

Hãng hàng không Việt Nam 飛行機 最安値Hãng hàng không Việt Nam

Khứ hồi / Đã bao gồm thuế và phụ phí USD350
Còn lại :7.
 • Hành trình 1

  Hãng hàng không Việt Nam VN3827)

  • 2023/09/2918:10
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2023/09/29 20:00
  • Siem Reap (Angkor)
  • 1h 50m
  • Bay thẳng

 • Hành trình 2

  Hãng hàng không Việt Nam VN836)

  • 2023/10/0918:05
  • Siem Reap (Angkor)
  • 2023/10/09 19:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 1h 45m
  • Bay thẳng