1. Trang chủ
 2. Kết quả tìm kiếm・Chọn chuyến bay
 3. Xem chuyến bay đã đặt vé・Nhập Thông tin Khách hàng
 4. Xác nhận thông tin yêu cầu đặt vé
 5. Yêu cầu đặt vé hoàn tất
 6. Mua
Hà Nội(HAN)Siem Reap(REP)

mỗi người / Thuế chi phí và phụ phí không được tính

Lọc theo lịch trình bay

Lọc theo Số điểm dừng

 • USD329
 • USD443

Lọc theo Hãng hàng không

H1H1

Khứ hồi / Giá trực tuyến USD188
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
Đã bán hết

cuối cùng này của vé đã được bán hết.

 • Hành trình 1

  H1 H14062)

  • 2019/12/0516:30
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/12/05 18:15
  • Siem Reap (Angkor)
  • 1h 45m
  • Không ngừng

 • Hành trình 2

  H1 H14063)

  • 2019/12/0819:05
  • Siem Reap (Angkor)
  • 2019/12/08 20:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 1h 45m
  • Không ngừng

Trên lịch Hà Nội⇔Siem Reap Kiểm tra giá thấp nhất

Hà Nội (Nội Bài) Từ Siem Reap(REP) USD225~

PGBangkok Airways

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD232
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:4.
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways PG4280,PG913)

  • 2019/12/0508:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/12/05 14:45
  • Siem Reap (Angkor)
  • 5h 55m
 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG924,PG4285)

  • 2019/12/0809:50
  • Siem Reap (Angkor)
  • 2019/12/08 17:55
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 8h 5m

PGBangkok Airways

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD232
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:4.
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways PG4280,PG913)

  • 2019/12/0508:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/12/05 14:45
  • Siem Reap (Angkor)
  • 5h 55m
 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG924,PG4287)

  • 2019/12/0809:50
  • Siem Reap (Angkor)
  • 2019/12/08 21:05
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 11h 15m

PGBangkok Airways

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD232
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:4.
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways PG4280,PG913)

  • 2019/12/0508:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/12/05 14:45
  • Siem Reap (Angkor)
  • 5h 55m
 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG906,PG4285)

  • 2019/12/0813:25
  • Siem Reap (Angkor)
  • 2019/12/08 17:55
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 4h 30m

PGBangkok Airways

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD232
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:4.
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways PG4280,PG913)

  • 2019/12/0508:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/12/05 14:45
  • Siem Reap (Angkor)
  • 5h 55m
 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG906,PG4287)

  • 2019/12/0813:25
  • Siem Reap (Angkor)
  • 2019/12/08 21:05
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 7h 40m

PGBangkok Airways

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD232
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:4.
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways PG4280,PG913)

  • 2019/12/0508:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/12/05 14:45
  • Siem Reap (Angkor)
  • 5h 55m
 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG914,PG4287)

  • 2019/12/0815:35
  • Siem Reap (Angkor)
  • 2019/12/08 21:05
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 5h 30m

PGBangkok Airways

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD232
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:4.
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways PG4280,PG907)

  • 2019/12/0508:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/12/05 18:40
  • Siem Reap (Angkor)
  • 9h 50m
 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG924,PG4285)

  • 2019/12/0809:50
  • Siem Reap (Angkor)
  • 2019/12/08 17:55
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 8h 5m

PGBangkok Airways

Khứ hồi / Giá trực tuyến Trả sau có sẵn! USD232
Phương thức thanh toán
Thanh toán thẻ Cửa hàng tiện lợi Một ngân hàng Pay-easy Amazon Pay
số ghế tồn kho:4.
 • Hành trình 1

  Bangkok Airways PG4280,PG907)

  • 2019/12/0508:50
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 2019/12/05 18:40
  • Siem Reap (Angkor)
  • 9h 50m
 • Hành trình 2

  Bangkok Airways PG924,PG4287)

  • 2019/12/0809:50
  • Siem Reap (Angkor)
  • 2019/12/08 21:05
  • Hà Nội (Nội Bài)
  • 11h 15m